Jelikož naše stránka pro správné fungování používá soubory cookies a zpracovává IP adresy, které jsou podle obecného nařízení GDPR považovány za osobní údaj, je nutné vyjádřit souhlas s podmínkami užití a se zpracováním osobních údajů.

LeoSight.cz - Herní portál

LeoSight.cz

Magistrát hl. m. Prahy | Vyhlášky města Praha


MayDayMack

Hráč

1.8.2020 13:10

Magistrát hl. m. Prahy

Vyhlášky města Praha


Dňa 1.8.2020 sa obnovili vyhlášky města Praha. V súvislosti podania návrhu na Vládu České republiky, boli schválené všetky návrhy na podanie vyhlášky. Všetky vyhlášky budú zverejnené v tomto úseku. Každý občan města Praha musí dodržiavať vyhlášky a požiadavky města Prahy. Ak tak nevykoná daná osoba, tak v prípade preukázania porušenia vyhlášky, môže byť daná osoba potrestaná daným uvedeným verdiktom, ktorý je viditelný pod vyhláškou. Ďakujem za pochopenie občanov.


S pozdravom V. Bielik.


MayDayMack

Hráč

1.8.2020 13:13

Vyhláška č. 1: Zákaz zahaľovania tváre na verejnosti

Obsah: Na celom území mesta Prahy by platilo (okrem výnimiek uvedených nižšie) zákaz zahaľovania tváre. Dôvodom je narastajúce napätie týkajúce sa takto zahalených osôb, ktoré môže vyústiť až v šírenia poplašnej správy. Výnimkou sú ľudia so značne slabým imunitným systémom. Táto výnimka musí byť písomne ​​doložená a potvrdená lekárom ((tu ZZS)).

V prípade porušenia vyhlášky: Pokuta vo výške 12.000 korún českých. Túto pokutu môže udeliť PČR a MPP bezprostredne po zastavení danej osoby. Osoba nemôže nesúhlasiť pokutou keďže by to bola predpísaná vyhláška.


Podaný návrh dňa 1.8.2020
Schválený návrh dňa 1.8.2020
Návrh schválil: Vláda české republiky
Podpis úradníka: Bielik


 

MayDayMack

Hráč

1.8.2020 13:15, naposledy upraveno 2.8.2020 11:37 uživatelem MayDayMack

Vyhláška č. 2: Odťahovanie v centre mesta Praha

Obsah: Na celom území mesta Prahy sa stará a bude starať len dána inštitúcia spadajúca pod orgán MHMP a to z názvom "Odtahová a asistenční služba" (odteraz "OAS") (Prevádzka Fast Garage odťahuje len na svoje náklady) Daná firma sa neprostredne musí starať o chod čistoty mesta čo sa týka parkovania či asistáciu, ktorú si predvolala fyzická osoba. Ako mesto Praha, požadujeme od OAS aby minimálne 4 hodiny pozorovali mesto. V tomto intervale sa môžu pracovníci meniť. To je už na vedení OAS.

V prípade porušenia vyhlášky: Ak daná firma nebude konať podlá vyhlášky tak im bude zrušená licencia na Autodielňu. To by znamenalo aktívnejší chod danej firmy.


Podaný návrh dňa: 1.8.2020
Schválený návrh dňa 1.8.2020
Návrh schválil: Vláda české republiky
Podpis úradníka: Bielik
Návrh editovaný dňa 2.8.2020


 

MayDayMack

Hráč

1.8.2020 13:16, naposledy upraveno 1.8.2020 13:17 uživatelem MayDayMack

Vyhláška č. 3: Technické služby města Praha (ďalej "TSMP")

Obsah: Daná firma sa stará o čistotu města Praha. Či už o zbieranie odpadu, kosenie trávy, rekonštrukciu ciest a podobne. Naďalej TSMP, v súvislosti s touto vyhláškou, od schválenia vyhlášky, bude konať podľa pridelených úloh a pravidiel od Magistrátu hl. m. Prahy. Toto by znamenalo o správny chod firmy.

V prípade porušenia vyhlášky: Zmenenie vedenia až zrušenie celej firmy ako spolok.


Podaný návrh dňa: 1.8.2020
Schválený návrh dňa 1.8.2020
Návrh schválil: Vláda české republiky
Podpis úradníka: Bielik


 

MayDayMack

Hráč

1.8.2020 13:17

Vyhláška č.4: Zákaz botičkovania a odťahu vozidiel spadajúcich pod IZS, MPP, VČR.

Obsah: Na celom území mesta Praha by bolo zakázane odťahovať alebo botičkovať vozidlá spadajúce pod IZS, MPP, VČR. S touto vyhláškou by sa obmedzilo k nedorozumeniam s OAS poprípade s Fast Garage.

V prípade porušenia vyhlášky: Pokuta vo výške 5.000 korún českých pre danú osobu, ktoré vozidlo odtiahlo.


Podaný návrh dňa: 1.8.2020
Schválený návrh dňa 1.8.2020
Návrh schválil: Vláda české republiky
Podpis úradníka: Bielik


 

MayDayMack

Hráč

2.8.2020 12:45, naposledy upraveno 2.8.2020 13:02 uživatelem MayDayMack

Vyhláška č. 5: Parkovanie v centre mesta Prahy

Obsah: Na celom území centra mesta Prahy sa bude môcť parkovať po dobu jednej hodiny zdarma. (Toto platí po pravej strane parkoviska na Pershing Square) Týmto chceme uvolniť parkovacie miesta pre iných občanov centra mesta Prahy. Na druhej ľavej strane Pershing Square oproti PČR neplatí uvedená veta ktorá sa nachádza vyššie. Na danom parkovisku oproti PČR je doba státia neobmedzená, ak dané vozidlo má parkovaciu kartu vydanú Magistrátom hl. m. Prahy. O tieto parkoviská sa budú starať OAS/MPP/PČR.

V prípade porušenia vyhlášky: Odtiahnutie daného vozidla na vlastné náklady


Podaný návrh dňa: 2.8.2020
Schválený návrh dňa 2.8.2020
Platnosť od 2.8.2020, 14:00
Návrh schválil: Vláda české republiky
Podpis úradníka: Bielik


 

MayDayMack

Hráč

2.8.2020 14:19

Vyhláška č. 6: Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Praha (ďalej ako "JSDH")

Obsah: Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) obce, ktorá sa zriaďuje na základě §29 a § 68 zákona 133/1985 Sb., o požiarnej ochrane, v znenia neskorších predpisov. Daná jednotka pomáha a asistuje Hasičskému záchrannému zboru či už ohľadom nejakej nehody alebo hasenia a podobne. Daný útvar spadá pod orgán Magistrátu hl. m. Prahy (ďalej ako "MHMP"). MHMP môže v akomkoľvek intervale zvolať na pomoc či asistenciu. Velitela jednotky JSDH môže vymenovať či odvolať Primátor mesta Prahy spoločne z veliteľom HZS HMP.

V prípade porušenia vyhlášky: Odvolanie vedenia v súvislosti nutného dôvodu ako spolok.


Podaný návrh dňa: 2.8.2020
Schválený návrh dňa 2.8.2020
Návrh schválil: Vláda české republiky
Podpis úradníka: Bielik


 

MayDayMack

Hráč

2.8.2020 14:20, naposledy upraveno 2.8.2020 14:20 uživatelem MayDayMack

Vyhláška č. 7: Parkovanie mimo označených parkovísk

Obsah: Všetky motorové vozidlá, ktoré parkujú mimo označených parkovacích miest, tak OAS či MPP má právo odtiahnuť dané vozidlo. To platí aj pre autá ktoré sú nefunkčné na pozemných komunikáciách. Týmto mesto obmedzilo počet vozidiel ktoré blokujú prístupové pozemné komunikácie.

V prípade porušenia vyhlášky: Odtiahnutie vozidla na vlastné náklady


Podaný návrh dňa: 2.8.2020
Schválený návrh dňa 2.8.2020
Návrh schválil: Vláda české republiky
Podpis úradníka: Bielik


 

MayDayMack

Hráč

2.8.2020 14:23, naposledy upraveno 4.8.2020 09:32 uživatelem MayDayMack

Vyhláška č. 8: Denní kľud v centre mesta Prahy

Obsah: Na celom území centre mesta Prahy sa od schválenia danej vyhlášky č. 8 nesmie počúvať hlasná hudba či kričať a podobne. Týmto mesto chce obmedziť veľkú hlasitosť mesta ktoré prospieva pre občanov centra mesta Prahy.

Časové intervalý, keď je platná daná vyhláška: od 9:00 do 22:00

V prípade porušenia vyhlášky: Pokuta vo výške 10.000 korún českých


Podaný návrh dňa: 2.8.2020
Schválený návrh dňa 2.8.2020
Návrh schválil: Vláda české republiky
Podpis úradníka: Bielik


 

Toto téma právě čte 1 uživatel:


Powered by LeoSight IFS
LT~51