Jelikož naše stránka pro správné fungování používá soubory cookies a zpracovává IP adresy, které jsou podle obecného nařízení GDPR považovány za osobní údaj, je nutné vyjádřit souhlas s podmínkami užití a se zpracováním osobních údajů.

LeoSight.cz - Herní portál

LeoSight.cz

Pravidla serveru a základní pojmy


5.6.2019 21:50, naposledy upraveno 27.5.2020 17:05 uživatelem Rataj

Dodržuj globální pravidla portálu LeoSight.cz

Nejdůležitější pravidla, která platí na celém herním portálu LeoSight.cz a tedy i na všech našich serverech najdeš na našem webu. Patří mezi ně vcelku pochopitelné věci, jako je například nutnost dodržovat zákony ČR, zákaz pokoušení o obcházení trestů udělených administrátory, zákaz propagace jiných serverů a webů bez povolení administrátora a podobně.

 

Metagaming - To co víš OOC nemusíš vědět IC

Pokud víš, kde se nachází základna rebelů, ještě to neznamená, že to ví tvoje postava. Zneužití OOC informací v IC světě je proti pravidlům. Používej v IC jen takové informace, které tvá postava zná.

 

Metabaiting - Nenabádej k Metagamingu

Nesděluj hráčům prostřednictvím OOC takové informace, které by je mohli nabádat k metagamingu. Když kamarádům na TS sdělíš, že do tebe právě někdo střílí na nějaké konkrétní lokaci, dost možná se ti pokusí pomoct, pak dostanou trest za metagaming a ty za metabaiting.

 

Powergaming - Nejsi superhrdina

Tvá postava je obyčejná bytost, která má možnost někoho napadnout, něco tlačit a tak podobně, nejsi však superhrdina a nemůže se ti vše podařit. Dále také všechny ostatní postavy mají právo na tvé akce reagovat, mohou se tvým důmyslným útokům bránit.

 

Zero tolerance - Dej ostatním prostor k jejich RP

Stejně jako ostatní musí počkat, než dopíšeš, nesmíš ani ty utéct ve chvíli, kdy někdo jiný právě popisuje akci. Jakákoliv akce může mít také reakci a na tu je nutno počkat.

 

Fear RP - Tvá postava má strach a pud sebezáchovy

Vžij se do své role a uvědom si, jak se tvá postava musí cítit. Tvá postava zná strach a prostě nezačne jen tak mlátit páčidlem skupinu po zuby ozbrojených policistů. Pokud jsi naopak příslušník MPF či OTA, dost možná má tvá postava natolik vymytý mozek, že se dokáže pustit i do přesily - pak ale nezapomeň vše správně zahrát a počítej s tím, že tvá postava pravděpodobně zemře.

 

Žádný deathmatch

Nemůžeš jen tak mlátit všechny, protože ti to přijde jako sranda. K napadení jiných postav musíš mít platný RP důvod. Žijeme ale v drsném světě a i okradení může být RP důvod - v takovém případě však musí prvně proběhnout nějaká interakce, nesmíš na postavu rovnou zaútočit.

 

Žádný prop surfing či prop killing

Prop surfing, neboli levitování za pomoci předmětů je zakázáno, totéž platí pro prop killing, neboli zabíjení a útok za pomoci předmětů.

 

Užívej Passive RP, nesnaž se ho ale zneužít

Pasivní RolePlay použij pro vše, co chceš zahrát, avšak server to přímo neumožňuje (například manipulaci s předměty, které ve hře nejsou). Nesnaž se však zneužívat pasivní RP pro zahrání zbraní, či předmětů a akcí, které server umožňuje jiným způsobem.

 

Při respawnu si nepamatuješ události vedoucí ke smrti

Nemůžeš se někomu mstít za to, že tě okradl a zabil, nemůžeš ho nahlásit a nemůžeš se vrátit na místo smrti situaci dořešit. Pokud jsi zemřel, ale nedostal jsi Permanent Kill (ten je vysvětlen níže) na postavu, znamená to, že jsi v RP světě byl hospitalizován a nepamatuješ si události před svojí "smrtí", respektive si nepamatuješ celou RP akci, která k tvé "smrti" vedla. Navíc se nesmíš vrátit na místo smrti ještě 10 minut po respawnu.

 

Pozor na Disgusting RP

Některým hráčům může být popisování určitých situací nepříjemné a přeci nechceme, aby se hráči na našem serveru cítili nepříjemně. Akce tohoto typu nejsou povoleny na veřejných, otevřených místech (př. náměstí). Pokud se chystáš popisovat nějakou akci, která by mohla patřit do jedné z níže uvedených kategorií, jsi povinen si vyžádat OOC souhlas všech účastníků akce (včetně hráčů okolo, kteří se přímo nezapojují do akce, ale vidí váš chat). V případě, že se k vám přiblíží nový hráč, je potřeba se zeptat i jeho, případně RP akci přerušit. Souhlas je možné i kdykoliv v průběhu akce odebrat a oznámit, že akce zašla příliš daleko. V případě nesouhlasu se nesmí žádné podrobnosti akce popisovat, je však možné si říct, že daná akce v IC světě proběhla a skipnout ji. Za Disgusting RP se dá považovat: mučení, kanibalismus, pohlavní styk, znásilnění, sexuální obtěžování, ale i další akce, které mohou být pro jiné hráče znechucující, či pohoršující.

 

Dodržuj pravidla boje

Ať už jsi se dostal do pěstního souboje, zuřivé bitvy pálky proti trubce nebo přímo do přestřelky, nezapomeň na tyto pravidla týkající se bojů. Na našem serveru platí systém Shoot to kill, to znamená, že v průběhu boje se nevypisují všechny akce pomocí /me do chatu, avšak jednoduše se bojuje, dokud samotný boj nerozhodne o výsledku. V průběhu boje nemusíš RPit zranění, po skončení boje je však zcela na místě zvážit zásahy a vliv na tvoji postavu. Pokud se chceš vyléčit v průběhu boje, můžeš tak učinit pouze v zákrytu a jen jedním kusem zdravotnického materiálu, nemůžeš si doplňovat HP neustále. V případě, že boj úplně opustíš, můžeš se plně vyléčit - v takovém případě se však nesmíš po dobu 5 minut vrátit zpět do boje.

 

Permanent Kill - Aneb jak můžeš přijít o postavu

Vždy si dávej pozor, co děláš. Je-li tvá smrt dostatečně významná (např. pokud jsi veřejně popravený vůdce rebélie, nebo rezistencí slavnostně upálený správce města), zcela nepochybně bude tato smrt vést k takzvanému PK - Permanent Kill, neboli permanentní smrti postavy. Hraní na postavě ti bude zablokováno a postava je již v RP světě považována za mrtvou. Nemusíš však být významnou osobností na to, abys měl dostatečně významnou smrt; i pokud jsi obyčejný bezdomovec, ale tvá smrt byla třeba varováním pro dalších 5 přihlížejících, je dostatečně významná. Udělení PK vždy schvaluje administrátor serveru a má poslední slovo.

21.6.2020 14:53

Pravidla rolí

 

Hraní za speciální roli

Ať už jsi člen MPF, Vortigaunt nebo Zombie, v případě permakillu musíš počkat alespoň 15 minut, než si vytvoříš novou postavu se stejnou rolí. V mezičase můžeš jít hrát za jinou existující postavu, nebo si vytvořit novou postavu prostého občana.

 

Hraní za MPF

Jako člen MPF nemůžeš bez výslovného povolení (OOC) administrátora jakkoliv sympatizovat s rezistencí. Musíš striktně dodržovat zákon a řídit se protokoly. Můžeš se dopustit chyb, ne však záměrně ve prospěch rezistence. Své chování, mluvu, apod. bys měl uzpůsobit protokolu a své hodnosti u MPF. Zejména si dej pozor na dodržování pravidel okolo vymývání mozku. Jsi prostředkem režimu, který nemá příliš svobodné vůle.

 

Hraní za Vortigaunta

Jako Vortigaunt musíš v první řadě mluvit jako Vortigaunt. Je jasné, že není snadné napodobit hlas Vortigauntů, pokus se však alespoň mluvu a styl skládání vět uzpůsobit Vortigauntům z originální hry. Vortigaunti se příliš nebojí Zombie a jiných tvorů, avšak mají velký strach z Combine, přecijen před nimi utíkají napříč světy - z domovské planety museli uniknout na Xen a z Xenu na Zem, ani tady nejsou před mocí Combine v bezpečí. Spousta Vortigauntů byli zotročeni a pod vládou Combine nyní provádí ještě podřadnější práce, než lidé. Svobodní Vortigaunti se ukrývají v kanálech a mimo města, kde mají od Combine alespoň trochu klid. Bojí se vejít do města, ukážou se tam pouze, když je to pro ně nutné. Mohou spolupracovat s rezistencí, ale k většině lidí jsou apatičtí a pokud jsou hladoví, dokážou k nim být nepřátelští.

 

Hraní za Zombie

Jako Zombie nemůžeš mluvit vůbec, můžeš maximálně vydávat zvuky, které by se k Zombie hodili. Také svůj pohyb a ovládání musíš uzpůsobit chování Zombie. Nesmíš otevírat žádné dveře, můžeš na ně pouze bušit. Neznáš strach a máš hlad, jdeš po všem živém, co potkáš.


Powered by LeoSight IFS
LT~18