Jelikož naše stránka pro správné fungování používá soubory cookies a zpracovává IP adresy, které jsou podle obecného nařízení GDPR považovány za osobní údaj, je nutné vyjádřit souhlas s podmínkami užití a se zpracováním osobních údajů.

LeoSight.cz - Herní portál

LeoSight.cz

Pravidla fóra


24.4.2020 01:18, naposledy upraveno 4.12.2021 22:05 uživatelem Rataj

Každý uživatel fóra, jakožto registrovaný uživatel na portálu LeoSight.cz při používání tohoto fóra je seznámen s podmínkami užití, globálními pravidly portálu, stejně tak jako s těmito pravidly fóra; a zavazuje se k jejich dodržování.

 

Pravidla fóra

 

1) Obsah vašich příspěvků nesmí být nevhodný nebo jakkoliv v rozporu se zákonem ČR. Naše fórum je přístupné veřejnosti a je proto přísně zakázáno vkládat zejména pornografický, rasistický, (nábožensky, politicky, či jinak) extrémistický, nemorální nebo i jiným způsobem nevhodný obsah (ať už se jedná o text, obrázky, video, odkazy, nebo cokoliv jiného). Taktéž je na našem fóru zakázáno sdílet jakýkoliv ilegální obsah (např. warez, obsah porušující autorská práva). Příspěvky porušující toto pravidlo budou bez upozornění odstraněny a jejich autoři potrestáni banem.

2) Témata zakládejte v sekcích k tomu určeným. Témata ve špatných sekcích budou přesunuta nebo smazána.

3) Témata by měla mít výstižný název vzhledem ke svému obsahu. Mezi špatné příklady patří: "Pomoc", "mám problém" nebo "návrh"; naopak vítané názvy jsou: "Problém s instalací MTA", "Koupím známku 100 let republiky"

4) Odpovědnost za vámi vložený obsah nesete pouze vy. Provozovatel, ani Admin Team portálu LeoSight.cz za tento obsah nenese jakoukoliv zodpovědnost.

5) Jazyk fóra je omezen na český, slovenský a anglický. Příspěvky v jiném jazyce budou mazány.

6) Je zakázáno sprostě nadávat, či se jinak neslušně vyjadřovat. Žádné urážky a osobní útoky zde nejsou tolerovány. Neurážejte ostatní uživatele ani za jejich gramatiku, přesto apelujeme, abyste všichni psali slušně, spisovně a srozumitelně.

7) Respektujte ostatní uživatele a především práci administrátorů. Administrátoři mají konečné slovo, jsme otevřeni rozumné diskuzi, ale hádky jsou zbytečné. Urážky a pomluvy vůči portálu, či jednotlivým členům našeho Admin Teamu také nejsou tolerovány. Útočné příspěvky budou mazány a jejich autoři potrestáni.

8) Je zakázáno šířit reklamu na jiné herní portály, servery, či weby bez povolení administrátora. Jakákoliv nepovolená reklama bude smazána, autoři budou potrestáni.

9) Je zakázáno svými příspěvky vyvolávat hádky (např. zakládání témat na velice kontroverzní témata netýkající se portálu).

10) Spam je na fóru přísně zakázán. Za spam považujeme psaní příliš mnoho zbytečných příspěvků, šíření nevyžádaného či nežádoucího obsahu, psaní prázdných příspěvků nebo příspěvků postrádající hodnotu, opakování zpráv, používání nadměrného množství obrázků, otazníků, vykřičníků, smajlíků a dalších znaků, velkých písmen (caps lock), neúměrné modifikace velikosti a barvy textu.

11) Double-post je na fóru zakázán. Jedná se o napsání další odpovědi poté, co je poslední odpověď v tématu také napsána vámi. Samozřejmě zde platí vyjímky, ale ve valné většině případů je takováto další odpověď zbytečná a stačí upravit předchozí odpověď (rozšířit ji o vaši novou odpověď). Mezi vyjímky, kdy je více odpovědí od stejného uživatele po sobě povoleno patří odpovědi odeslané s rozumným časovým odstupem, informační hodnotou a novou informací na kterou je vhodné upozornit (očekává se splnění všech podmínek, nikoliv jedné z nich). Takzvané "bumpování" není povoleno.

12) Duplicitní témata jsou zakázána. Jedná se o zakládání více témat se stejným obsahem nebo stejnou pointou. Vyjímkou je založení podobného tématu s rozumným časovým odstupem. Duplicitní kopie témat budou mazány.

13) Off-topic v rámci tématu je zakázán. Jedná se o vkládání odpovědi, která není v souladu s daným tématem. Toto pravidlo se vztahuje i na sekci off-topic, zde je sice povolené zakládat vlákna, která jinam nepatří a jsou zcela mimo tématiku portálu, avšak v rámci daného vlákna je stále vítáno dodržovat téma.

14) Jednotlivé sekce na fóru mohou mít vlastní pravidla uvedená u dané sekce, v takovém případě jste povinni dodržovat také tato pravidla. To se vztahuje i na pravidla nadřazené sekce v případě subfór. Stejně tak konkrétní témata mohou mít specifická pravidla pro odpovídání (ty mohou být určená i uživatelem - resp. autorem tématu), je-li odpověď v rozporu s pravidly tématu a pravidla tématu nejsou v rozporu s pravidly fóra, nebo jinými pravidly portálu, pak se autor odpovědi dopouští porušení tohoto pravidla - to se však nevztahuje na autora tématu a na členy AT, kteří mohou do tématu i jiným způsobem zasáhnout.

15) Je přísně zakázáno uveřejňovat osobní údaje ostatních uživatelů (např. jméno a příjmení, emailová adresa, adresa bydliště, IP adresa, telefonní číslo, fotografie, apod.)

16) Je přísně zakázáno navádět ostatní uživatele k porušování těchto nebo jiných pravidel portálu a jeho součástí, zejména herních serverů.

17) Je přísně zakázáno zneužívat funkci pro nahlašování příspěvků. Žádáme vás, abyste nahlašovali pouze příspěvky, které jsou v rozporu s našimi pravidly. Případně je také dovolené nahlašovat téma s žádostí o lock či archivaci.

18) Je přísně zakázáno užívat avatary s nevhodným obsahem, či pomocí nich zesměšňovat jiné uživatele. Taktéž je zakázáno svým avatarem napodobovat administrátory portálu.

19) Je zakázáno se nadbytečně vyjadřovat k přihláškám do AT, stížnostem, žádostem o vytvoření frakce a žádostem o unban, jestliže nemáte s daným tématem nic společného, nebo není váš příspěvek dostatečně předmětný a směřující k tématu.

20) Je zakázáno odesílat příspěvky obsahující pouze souhlas/nesouhlas s prvotním tématem bez jakéhokoliv odůvodnění nebo přidané hodnoty, k prostému vyjádření souhlasu a nesouhlasu slouží reakce. Vyjímkou z tohoto pravidla jsou návrhy, u kterých jsou takovéto příspěvky jediná povolená forma "bumpování" tématu.

21) Je zakázáno zvýrazňovat nebo formulovat názorovou odpověď tak, aby byla zaměnitelná s oficiálním verdiktem, či vyhodnocením. Dále je zakázáno uvádět verdikt, který je očekáván pouze od jiných uživatelů (např. "přijat/nepřijat" u náborů, kde nemáte oprávnění rozhodovat o výsledku). Jedná se také o příspěvky typu "LOCK" a podobně. Je však povolené žádat o lock a to jak příspěvkem, tak nahlášením.

22) Je zakázáno vkládat příliš dlouhé příspěvky způsobené tzv. wall of text, nebo velkým množstvím obrázků. Pro vkládání logů, či kódů použijte např. pastebin.com, či podobnou stránku. Pro větší množství obrázků použijte Imgur galerii, nebo je alespoň zarovnávejte i vedle sebe.

23) Vkládání více, než jednoho obrázku přesahující HD rozlišení (více než 1280x720) není povoleno bez užití odkazu s náhledem v rozlišení HD nebo menším. Obrázky přesahující Full HD rozlišení (více než 1920x1080) nesmí být vkládány přímo do fóra a je nutné na ně odkazovat se zmenšeným náhledem. Obrázky nevyhovující tomuto pravidlu mohou být celkově smazány z našeho uložiště obrázků, je-li použito, jinak mohou být v příspěvku moderátorem nahrazeny za odkaz.

24) Je zakázáno se vydávat za členy AT, napodobovat příspěvky znázorňující pravomoc, která vám nepřísluší, vyhrožovat udělením trestu, či na konkrétní trest jakkoliv jinak upozorňovat, nebo se pokoušet provádět rozhodnutí za AT (např. "to je na ban").

25) Je zakázáno v IC sekcích fóra napodobovat autority, za něž nemáte oprávnění vydávat informace, či rozhodnutí (např. vydávat informace o náboru do frakce, kterou nevedete).

26) Je zakázáno zneužívat funkci pro úpravu a odstraňování příspěvků způsobem, který by mohl ostatním uživatelům znepříjemnit zkušenost s užíváním fóra (to například zahrnuje, ale neomezuje se na: bait pro vyvolání určité odpovědi a úprava původního příspěvku urážlivým způsobem, vyvolávání hádek a následné odstranění příspěvku).

27) Je zakázáno na fóru porušovat pravidla herních serverů. To se týká zejména IC sekcí a Metagamingu.

28) Je zakázáno zbytečně oživovat stará témata na fóru. Jestliže byla poslední odpověď u příspěvku odeslána před více, než 2 měsíci a nová odpověď není nikterak předmětná a pouze zbytečně upozorňuje na "mrtvou" diskuzi, jedná se o porušení tohoto pravidla. Platí zde vyjímky, které lze konzultovat s AT.

 

3.5.2020 17:53, naposledy upraveno 3.5.2020 17:54 uživatelem Rataj

Úprava pravidel z 3.5.2020

V úpravách odlišujeme: přidaný text, odebraný text a upravený text
Aktuální platné znění pravidel naleznete v prvním příspěvku.

 

11) Double-post je na fóru zakázán. Jedná se o napsání další odpovědi poté, co je poslední odpověď v tématu také napsána vámi. Samozřejmě zde platí vyjímky, ale ve valné většině případů je takováto další odpověď zbytečná a stačí upravit předchozí odpověď (rozšířit ji o vaši novou odpověď). Mezi vyjímky, kdy je více odpovědí od stejného uživatele po sobě povoleno patří odpovědi odeslané s rozumným časovým odstupem, informační hodnotou a novou informací na kterou je vhodné upozornit (očekává se splnění všech podmínek, nikoliv jedné z nich). Takzvané "bumpování" není povoleno.

 

19) Je zakázáno se nadbytečně vyjadřovat k přihláškám do AT, žádostem o vytvoření frakce a žádostem o unban, jestliže nemáte s daným tématem nic společného, nebo není váš příspěvek dostatečně předmětný a směřující k tématu.

20) Je zakázáno odesílat příspěvky obsahující pouze souhlas/nesouhlas s prvotním tématem bez jakéhokoliv odůvodnění nebo přidané hodnoty, k prostému vyjádření souhlasu a nesouhlasu slouží reakce. Vyjímkou z tohoto pravidla jsou návrhy, u kterých jsou takovéto příspěvky jediná povolená forma "bumpování" tématu.

21) Je zakázáno zvýrazňovat nebo formulovat názorovou odpověď tak, aby byla zaměnitelná s oficiálním verdiktem, či vyhodnocením. Jedná se také o příspěvky typu "LOCK" a podobně.

5.5.2020 19:17

Úprava pravidel z 5.5.2020

V úpravách odlišujeme: přidaný text, odebraný text a upravený text
Aktuální platné znění pravidel naleznete v prvním příspěvku.

 

3) Témata by měla mít výstižný název vzhledem ke svému obsahu. Mezi špatné příklady patří: "Pomoc", "mám problém" nebo "návrh"; naopak vítané názvy jsou: "Problém s instalací MTA", "Koupím známku 100 let republiky"

 

12) Duplicitní témata jsou zakázána. Jedná se o zakládání více témat se stejným obsahem nebo stejnou pointou. Vyjímkou je založení podobného tématu s rozumným časovým odstupem. Duplicitní kopie témat budou mazány.

 

18) Je přísně zakázáno užívat avatary s nevhodným obsahem, či pomocí nich zesměšňovat jiné uživatele. Taktéž je zakázáno svým avatarem napodobovat administrátory portálu.

 

22) Je zakázáno vkládat příliš dlouhé příspěvky způsobené tzv. wall of text, nebo velkým množstvím obrázků. Pro vkládání logů, či kódů použijte např. pastebin.com, či podobnou stránku. Pro větší množství obrázků použijte Imgur galerii, nebo je alespoň zarovnávejte i vedle sebe.

23) Vkládání více, než jednoho obrázku přesahující HD rozlišení (více než 1280x720) není povoleno bez užití odkazu s náhledem v rozlišení HD nebo menším. Obrázky přesahující Full HD rozlišení (více než 1920x1080) nesmí být vkládány přímo do fóra a je nutné na ně odkazovat se zmenšeným náhledem. Obrázky nevyhovující tomuto pravidlu mohou být celkově smazány z našeho uložiště obrázků, je-li použito, jinak mohou být v příspěvku moderátorem nahrazeny za odkaz.

 

8.7.2020 14:08

Úprava pravidel z 8.7.2020

V úpravách odlišujeme: přidaný text, odebraný text a upravený text
Aktuální platné znění pravidel naleznete v prvním příspěvku.

 

14) Jednotlivé sekce na fóru mohou mít vlastní pravidla uvedená u dané sekce, v takovém případě jste povinni dodržovat také tato pravidla. Stejně tak konkrétní témata mohou mít specifická pravidla pro odpovídání (ty mohou být určená i uživatelem - resp. autorem tématu), je-li odpověď v rozporu s pravidly tématu a pravidla tématu nejsou v rozporu s pravidly fóra, nebo jinými pravidly portálu, pak se autor odpovědi dopouští porušení tohoto pravidla - to se však nevztahuje na autora tématu a na členy AT, kteří mohou do tématu i jiným způsobem zasáhnout.

 

19) Je zakázáno se nadbytečně vyjadřovat k přihláškám do AT, stížnostem, žádostem o vytvoření frakce a žádostem o unban, jestliže nemáte s daným tématem nic společného, nebo není váš příspěvek dostatečně předmětný a směřující k tématu.

 

21) Je zakázáno zvýrazňovat nebo formulovat názorovou odpověď tak, aby byla zaměnitelná s oficiálním verdiktem, či vyhodnocením. Dále je zakázáno uvádět verdikt, který je očekáván pouze od jiných uživatelů (např. "přijat/nepřijat" u náborů, kde nemáte oprávnění rozhodovat o výsledku). Jedná se také o příspěvky typu "LOCK" a podobně. Je však povolené žádat o lock a to jak příspěvkem, tak nahlášením.

 

24) Je zakázáno se vydávat za členy AT, napodobovat příspěvky znázorňující pravomoc, která vám nepřísluší, vyhrožovat udělením trestu, či na konkrétní trest jakkoliv jinak upozorňovat, nebo se pokoušet provádět rozhodnutí za AT (např. "to je na ban").

25) Je zakázáno v IC sekcích fóra napodobovat autority, za něž nemáte oprávnění vydávat informace, či rozhodnutí (např. vydávat informace o náboru do frakce, kterou nevedete).

26) Je zakázáno zneužívat funkci pro úpravu a odstraňování příspěvků způsobem, který by mohl ostatním uživatelům znepříjemnit zkušenost s užíváním fóra (to například zahrnuje, ale neomezuje se na: bait pro vyvolání určité odpovědi a úprava původního příspěvku urážlivým způsobem, vyvolávání hádek a následné odstranění příspěvku).

4.12.2021 22:04, naposledy upraveno 4.12.2021 22:06 uživatelem Rataj

Úprava pravidel z 4.12.2021

V úpravách odlišujeme: přidaný text, odebraný text a upravený text
Aktuální platné znění pravidel naleznete v prvním příspěvku.

 

14) Jednotlivé sekce na fóru mohou mít vlastní pravidla uvedená u dané sekce, v takovém případě jste povinni dodržovat také tato pravidla. To se vztahuje i na pravidla nadřazené sekce v případě subfór. Stejně tak konkrétní témata mohou mít specifická pravidla pro odpovídání (ty mohou být určená i uživatelem - resp. autorem tématu), je-li odpověď v rozporu s pravidly tématu a pravidla tématu nejsou v rozporu s pravidly fóra, nebo jinými pravidly portálu, pak se autor odpovědi dopouští porušení tohoto pravidla - to se však nevztahuje na autora tématu a na členy AT, kteří mohou do tématu i jiným způsobem zasáhnout.

 

27) Je zakázáno na fóru porušovat pravidla herních serverů. To se týká zejména IC sekcí a Metagamingu.

28) Je zakázáno zbytečně oživovat stará témata na fóru. Jestliže byla poslední odpověď u příspěvku odeslána před více, než 2 měsíci a nová odpověď není nikterak předmětná a pouze zbytečně upozorňuje na "mrtvou" diskuzi, jedná se o porušení tohoto pravidla. Platí zde vyjímky, které lze konzultovat s AT.

 

V souvislosti s touto aktualizací pravidel fóra byla také k dnešnímu datu doplněna pravidla jednotlivých IC sekcí fóra v kategorii MTA:SA Skimo RolePlay, abychom se do budoucna vyvarovali nejasnostem. I tato pravidla jednotlivých sekcí vchází v platnost tímto okamžikem a nebude za ně zpětně potrestán žádný příspěvek odeslaný před vydáním této úpravy pravidel.


Powered by LeoSight IFS
LT~300