Jelikož naše stránka pro správné fungování používá soubory cookies a zpracovává IP adresy, které jsou podle obecného nařízení GDPR považovány za osobní údaj, je nutné vyjádřit souhlas s podmínkami užití a se zpracováním osobních údajů.

LeoSight.cz - Herní portál

LeoSight.cz

Letecká služba Policie České republiky

maxikcze250

6.7.2023 - 21:40


Letecká služba Policie ČR (LS PČR) nebo Letecká služba (LS) je útvar Policie České republiky s celostátní pusobností který vznikl v roce 1993. Jde o přímého pokračovatele činnosti Letecké Služby Federálního Policejního sboru, která existovala v letech 1991 až 1993. Úkoly LS PČR lze rozdělit na dva typy činností:

  • letecká činnost ve prospěch útvarů Policie ČR
  • letecká činnost ve prospěch složek integrovaného záchraného systémů (IZS) podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.

V současné době disponuje Letecká služba Policie ČR hlavní základnou na mezinárodním letišti praha Ruzyně (hangár D, Terminál Jih), základnou na mezinárodním letišti brno tuřany a základnou v areálu integrovaného záchranného systému v Ostravě–Záběhu. Do 31.prosince 2008 měla LS PČR trvalou základnu také v hradci Králové. Policie ČR má k dispozici celkem 15 vrtulníků, z nichž 9 je lehké váhové kategorie a 6 vrtulníků je střední kategorie. Od roku 2003 nedisponuje vrtulníky těžké kategorie. Největší význam vrtulníků se projevil ve prospěch letecké záchrané služby (LZS) a při záchranných akcích během povodní na Moravě v roce1997 a při povodních v Čechách v roce 2002.

První doložený let policejního letadla na území českých zemí proběhl v prosinci 1920. Teprve v roce 1935 vznikl první oficiální letecký útvar – četnické letecké hlídky. Její činnost byla ukončena v roce 1939 a po skončení druhé světové válce v roce 1945 byla činnost letecké policie obnovena. Během následujících desetiletí se policejní letka mnohokrát transformovala, často se měnily také její činnosti. V roce 1977 se představitelé ministerstva vnitra začali zabývat zavedením letecké záchranné služby na území Československé Socialistické Republiky. První let s lékařem na palubě proběhl v roce 1984 a 1. dubna 1987 vznikla v ČSSR oficiálně letecká záchranná služba. Po pádukomunistického režimů v Československu vznikl v roce 1990 uřad federálního ministerstva vnitra pro leteckou službu. Jednalo se o novodobý policejní útvar, jehož prioritami se stala obměna leteckého parku a zkvalitnění letecké záchranné služby. Policejní útvary vzniklé po roce 1990 byly přímými předchůdci dnešní Letecké služby Policie ČR. Současným ředitelem je plk. Ing. Tomáš Hytych.

Komentáře
Kenny15 28.7.2023 09:25
Na letišti v Brně - Tuřanech mimo jiné má základnu i LZS se svým vrtulníkem Eurocopter H135 T2+, s označením Kryštof 4. Tuhle mašinu jsem viděl v akci na vlastní oči, i jsem měl v rámci zásahu se s ní proletět pro zraněnou osobu. Co se týče novější výbavy, tak dále k Letecké službě PČR patří i nové kousky Bell 412EPI nebo vrtulník ,,Blackhawk´´, 2 kusy, které jsou aktuálně zapůjčeny ze Slovenska. Jak uvedl ministr vnitra Vít Rakušan, mohlo by se do budoucna rozšířit o další letecké základny PČR v České republice. Na jeho slova poté avizoval i genpor. HZS ČR Vladimír Vlček, který představil novou vizualizaci problematiky pro hašení lesních požárů, které jsou u nás mnohdy až devastující, viz. požár Hřensko 2022. Je otázka času, kdy se bude zbrojit na možné riziko těchto požárů.