Jelikož naše stránka pro správné fungování používá soubory cookies a zpracovává IP adresy, které jsou podle obecného nařízení GDPR považovány za osobní údaj, je nutné vyjádřit souhlas s podmínkami užití a se zpracováním osobních údajů.

LeoSight.cz - Herní portál

LeoSight.cz

[S-389] Vyhlášení voleb do Kongresu - červenec 2022


23.6.2022 11:04

(( Veškeré informace v tomto příspěvku jsou fiktivní a týkají se pouze herního světa! ))

VRCHNÍ SOUD SAN ANDREAS :: KONGRES SAN ANDREAS :: VLÁDA SAN ANDREAS

Vrchní soud San Andreas Kongres San Andreas


Rozhodnutí vrchního soudu San Andreas

o vyhlášení voleb do Kongresu San Andreas


Vyhlašujeme volby do Kongresu San Andreas na volební období červenec 2022 ve volebních obvodech Blueberry, Montgomery, Palomino Creek, Dillimore a Fort Carson. Volby probíhají od 1. 7. 2022 do 3. 7. 2022.

Vrchní soud San Andreas vyhlašuje volby do Kongresu San Andreas a volby na starostu obce Blueberry, Montgomery, Palomino Creek, Dillimore a Fort Carson.

Každý občan starší 21 let s právem volit má právo kandidovat právě do jednoho volebního obvodu.

Kandidaturu oznamte nejpozději do 30. 6. 2022 dopisem na adresu:

Vrchní soud San Andreas,
Las Venturas 1154
(( odpovědí do tohoto příspěvku ))

Dopis musí obsahovat vaše celé jméno, datum narození a volební obvod, ve kterém kandidujete. Dále musí mít formu otevřeného dopisu a bude uveřejněn všem občanům k nahlédnutí, můžete jej tedy použít jako součást své kampaně.

Volby budou probíhat od 1. 7. 2022 do 3. 7. 2022. Kandidát s nejvyšším počtem hlasů v daném volebním obvodu se stává vítězem voleb, novým starostou příšlušné obce a členem Kongresu s mandátem platným od 4. 7. 2022 do 4. 8. 2022.

Každý občan starší 18 let smí volit právě jednou v každé obci (pět hlasů dohromady).

Své hlasy odevzdávejte na příslušných místech:

volební obvod Blueberry - obecní úřad Blueberry
volební obvod Montgomery - obvodní oddělení Policie San Andreas v Montgomery
volební obvod Palomino Creek - pobočka národní banky San Andreas v Palomino Creek
volební obvod Dillimore - čerpací stanice Dillimore
volební obvod Fort Carson - pobočka národní banky San Andreas ve Fort Carson


 

 


23.6.2022 12:26


Kandidatura - Mgr. Elizabeth Hawkins


Jméno a příjmení: Mgr. Elizabeth Hawkins
Datum narození: 10.05.1998
Místo narození: San Fierro
Národnost: San Andreas
Volební obvod: Blueberry
Email: elizabeth.hawkins@post.ic


Vzdělání:
- Vysokoškolské vzdělání v oboru práv ukončeno s dosažením magisterského titulu.
Oprávnění:
Řidičské oprávnění - B/C
Jazyková znalost:
- Ovládám plynule Češtinu, Angličtinu a Ruštinu.


Vážení spoluobčané San Andreas,
Ve volebním období červen jsem neudělala skoro žádné změny v Blueberry. Myslím si, že není co zlepšovat, avšak pokud máte nějaké návrhy co zlepšit v Blueberry, tak mi můžete napsat na post a já se to pokusím zrealizovat. Co se týče mých slibů, tak realizace daných slibů se zkomplikovala. Je to náročnější než jsem očekávala, ale doufám, že ve volebním období červenec 2022 se mi podaří konečně dané sliby zrealizovat a uskutečnit. Pokusím se sestavět nějakou skupinu lidí, která mi s tímto pomůže.
Co se týče Kongresu, tak se snažím uchovávat ke všem kolegům neutralitu, poněvadž kamarádské vztahy mohou jednoduše ovlivnit vlastní názory. Byla bych ráda, kdybych byla znova zvolena jakožto starostka Blueberry a kongresmanka. Slibuji, že i nadále budu uchovávat neutralitu ke kolegům a své názory budu stavět dle dané situace. 


Odesláno z pošty Montgomery - Mgr. Elizabeth Hawkins
Adresováno na: Vrchní soud San Andreas, Las Venturas 1154

VajkoChlpko

Hráč

26
30.6.2022 14:11
📤Odesílatel:
JUDr. Dušan Badinský
Palomino Creek 4-5
📥Adresát:
Vrchní soud San Andreas,
Las Venturas 1154

 


Vážený súd, vážení občania a voliči. Týmto dopisom, by som vám chcel oznámiť svoju kandidatúru za volebný obvod Montgomery.


V prvom rade, by som sa vám chcel hrozne poďakovať za prejavenú obrovskú podporu v posledných voľbách, ktoré sa konali minulý mesiac. Vyjadrili ste mi obrovskú podporu, som za to nesmierne vďačný !

A pre tých, ktorí ešte nevedia, volám sa Dušan Badinský, vyštudoval som stredná odbornú školu agrotechnickú, odbor ochrana osôb a súkromného majetku, s úspešne ukončenou maturitnou skúškou. Neskôr som sa rozhodol nastúpiť na Univerzitu Komenského v Bratislave, ako právnická fakulta. Po úspešnej bakalárskej skúške, som získal titul bakalára. 👨‍🎓 Pred mesiacom som doštudoval v obore práva a dosiahol titul doktora práv - JUDr.

Moja prvá kandidatúra vznikla už pred pol rokom, pre nejaký čas som totižto musel odcestovať, a stalo sa mi neraz prekážok v živote, počas tohto obdobia. V budúcnosti, by som mal opäť pokračovať v mojich plánoch, konkrétne s infraštruktúrou mesta a skvalitniť úroveň života, ako to bolo aj v Fort Carson, Dillimore a Montgomery v predchádzajúcich volebných obdobiach. 

V komunálnych voľbách, ktoré nás čakajú už o chvíľu, sa budem opäť uchádzať o Vaše hlasy ako kandidát na starostu mesta Montgomery. Témy môjho volebného programu vznikali pri stretnutiach s občanmi a týkajú sa väčšiny občanov.

Moja kandidatúra je to isté, čo bola aj minulý mandát, avšak na pár miernych zmien. Starostom Montgomery som bol už dva krát, takže viem ako veci fungujú v našom mestečku. Nebudem vám vravieť nejaké veľké sľuby, sám neviem čo pre nás príde. Ale dokážem vám sľúbiť to, že budem ako aj naďalej, plniť svoju funkciu na výbornú, aktívne sledovať vládnu podateľňu, ctiť ústavu a záujmy štátu San Andreas. Takisto ako aj záujmy občanov. Vo svojom minulom mandáte, sa mi podarilo, bez zbytočných kecov, vytvoriť a úspešne schváliť novely zákonov. Ako jeden z mála zákonodarcov v našom štáte, by som chcel práve v tomto pokračovať.


Informace o kandidátovi:
Jméno: Dušan Badinský
Datum narození: 14.7.1985
Věk: 36 let
Trvalé bydliště: Palomino Creek 4-5
Dosažené vzdělání včetně titulů: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta - JUDr. 


Toto bude z mojej strany zatiaľ všetko, ale hlavne občania, nezabudnite využiť svoje volebné právo, a ísť k volebnej urne.

📆 Dňa 30.6.2022 v Palomino Creek

Cosmmo

Hráč

14
30.6.2022 23:59, naposledy upraveno 1.7.2022 00:00 uživatelem Cosmmo
Adresát: Vrchní soud San Andreas, Las Venturas 1154
Jméno - Marco Boswell
Datum narození - 8.8.1998
Volební obvod: Palomino Creek
Vážený soude, vážení spoluobčané, Tímto já, Marco Boswell oznamuji svou kandidaturu na starostu obce Palomino Creek.

Dovolte mi, abych se v krátkosti představil. V San Andreas žiji již pár let. Za ty léta jsem si všiml, že Palomino Creek je lehce "zanedbaná" obec. Bezpečnost a zdraví občanů bylo vždy mojí prioritou, a tomu tak i zůstane. Pro tuto kandidaturu jsem rozhodl, jelikož se u mne probudil zájem v podílení se na rozvoji obce a vytváření lepšího prostředí pro občany. Zároveň je zde vysoká kriminalita, kterou bych chtěl snížit a zvýšit tak bezpečí občanů Palomino Creek. Také bych upravil některé vyhlášky, některé zase přidal a některé naopak odstranil. Myslím si že současné vyhlášky nejsou moc přívětivé pro občany Red County. Chtěl bych obyvatele i návštěvníky obce udělat Palomino Creek lepším místem, kam se budou rádi vracet.
Přísahám že budu jednat vždy v zájmu obce a zachování jejího dobrého jména.
 
Dne 30.6.2022 v Montgomery
1.7.2022 00:01

Seznam kandidátů


Pokud jste starší 18 let, nezapomeňte jít k volbám, volit můžete na níže uvedených místech.

Celkem máte pět hlasů a můžete je odevzdat těmto kandidátům v jednotlivých obvodech:

Volební obvod Blueberry:
Elizabeth Hawkins
[Prázdný hlas] - Kompenzuje hlas proti jedinému kandidátovi
(volí se v obecním úřadě Blueberry)

Volební obvod Montgomery:
Dušan Badinský
[Prázdný hlas]
- Kompenzuje hlas proti jedinému kandidátovi
(volí se na obvodním oddělení Policie San Andreas v Montgomery)

Volební obvod Palomino Creek:
Marco Boswell
[Prázdný hlas]
- Kompenzuje hlas proti jedinému kandidátovi
(volí se na pobočce národní banky San Andreas v Palomino Creek)

Volební obvod Dillimore:
[Prázdný hlas] - Nepřihlásil se žádný kandidát
(volí se na čerpací stanici v Dillimore)

Volební obvod Fort Carson:
[Prázdný hlas] - Nepřihlásil se žádný kandidát
(volí se na pobočce národní banky San Andreas ve Fort Carson)


Arnold Cornell, J.D.
předseda vrchního soudu San Andreas.


Powered by LeoSight IFS
LT~79