Jelikož naše stránka pro správné fungování používá soubory cookies a zpracovává IP adresy, které jsou podle obecného nařízení GDPR považovány za osobní údaj, je nutné vyjádřit souhlas s podmínkami užití a se zpracováním osobních údajů.

LeoSight.cz - Herní portál

LeoSight.cz

Vláda San Andreas

Fórum Vlády San Andreas pro IC účely.

Pravidla této fórum sekce:

Do této fórum sekce (s vyjímkou Soudu 2.0 a Vládní podatelny) mohou vkládat nové příspěvky pouze oprávněné osoby.
Odpovědi je možné podávat pouze k příspěvkům, kde je tak zamýšleno (nábor, vlastní podněty).
V odpovědích a příspěvcích je zakázáno se vydávat za někoho jiného, každý se musí podepsat svým IC jménem, taktéž je zakázáno používat podpisy jiných osob bez jejich povolení a razítka institucí, ke kterým nepatříte.
Korespondence v Soudu 2.0 a Vládní podatelně není veřejná, IC k ní má přístup pouze podatel, zaměstnanci soudu (v případě Soudu 2.0) a členové Kongresu (v případě Vládní podatelny).
Korespondenci lze upravovat pouze prvních 15 minut od vytvoření příspěvku (v případě, že jste na něco zapomněli, nebo po sobě opravujete chyby), po 15 minutách je příspěvek považován za IC odeslaný dopis a již jej nelze zpětně upravit.
Soudní dokumenty (mimo domovní prohlídky) jsou veřejně dostupné, jejich obsah lze využít v IC světě.
Autoři příspěvků v sekci zákony smí upravovat své příspěvky pouze v případech, kdy jim to IC zákon nakazuje (novely).
Subfóra
Současně platné zákony v San Andreas.
67 témat
109 odpovědí
Rozpracované návrhy na nové právní předpisy a rozhodnutí Kongresu.
104 témat
119 odpovědí
Dokumenty vydané vrchním soudem San Andreas.
706 témat
608 odpovědí
Žádosti a podněty pro vrchní soud San Andreas.
18 témat
16 odpovědí
Dokumenty vydané Kongresem San Andreas.
81 témat
121 odpovědí
Žádosti a podněty pro Kongres San Andreas.
4 témat
1 odpovědí
Informace, vyhlášky a oznámení pro obec Montgomery s rozšířenou působností.
7 témat
12 odpovědí
Informace, vyhlášky a oznámení pro obec Blueberry s rozšířenou působností.
5 témat
6 odpovědí
Informace, vyhlášky a oznámení pro obec Palomino Creek s rozšířenou působností.
6 témat
2 odpovědí
Informace, vyhlášky a oznámení pro obec Dillimore s rozšířenou působností.
2 témat
0 odpovědí
Informace, vyhlášky a oznámení pro obec Fort Carson s rozšířenou působností.
8 témat
5 odpovědí
Informace, vyhlášky, nařízení a oznámení platné pro celý kraj Red County.
10 témat
33 odpovědí
Informace, protokoly, NOTAMy a další spisy vydávané CAA/FAA.
19 témat
17 odpovědí
Informace, oznámení a další spisy instituce DOCAR.
7 témat
1 odpovědí
Informace, oznámení a další spisy instituce SPSA.
2 témat
4 odpovědí
Archivované podněty a žádosti ze sekce Soud 2.0 a Vládní podatelny.
719 témat
879 odpovědí
bez odpovědi před 1 měsícem
Rataj před 1 měsícem
30 odpovědí před 1 rokem
Pavel42 před 3 měsíci
bez odpovědi před 8 měsíci
zeldinko před 8 měsíci
7 odpovědí před 2 lety
zeldinko před 8 měsíci
bez odpovědi před 1 rokem
Rataj před 1 rokem
bez odpovědi před 2 lety
Rataj před 2 lety
bez odpovědi před 2 lety
Rataj před 2 lety

Powered by LeoSight IFS
LT~66