Jelikož naše stránka pro správné fungování používá soubory cookies a zpracovává IP adresy, které jsou podle obecného nařízení GDPR považovány za osobní údaj, je nutné vyjádřit souhlas s podmínkami užití a se zpracováním osobních údajů.

LeoSight.cz - Herní portál

LeoSight.cz

Vyřešeno Žádost o změnu jména


Dave323

Hráč

23
11.9.2022 22:22

Podatel: Frodo Shate

Věc: Změna křestního jména a příjmení.

Odůvodnění: Při narození mi bylo nyní již zesnulou matkou dáno jméno Frodo. S tímto jménem se mi špatně žilo, byl jsem díky němu terčem posměchu. Žádám tedy o změnu křestního jména na Johny. Díky tomu, že rodiče nikdy nevstoupili do manželského sňatku, příjmení mi bylo uděleno po matce. Dále žádám o změnu příjmení na otcovo, tudíž Hawkins. 

Záměr: Změna jména a přijmení na Johny Hawkins.

Přílohy: **Výpis z matriky a úmrtní list matky**


22.9.2022 23:11

Adresát: Frodo Shate
Věc: Odpověď na podnět


Vážený podateli,

děkujeme za zaslání tohoto podnětu. Rozhodli jsme se Vám vyhovět a do matriční knihy budete zapsán pod novým jménem "Johny Hawkins". Společně s touto změnou Vám budou přepsány i veškeré neuhrazené pokuty.

S přáním pěkného dne,

JUDr. Alexander Levin, Ph.D.
soudce Vrchního soudu San Andreas


Powered by LeoSight IFS
LT~28