Jelikož naše stránka pro správné fungování používá soubory cookies a zpracovává IP adresy, které jsou podle obecného nařízení GDPR považovány za osobní údaj, je nutné vyjádřit souhlas s podmínkami užití a se zpracováním osobních údajů.

LeoSight.cz - Herní portál

LeoSight.cz

[S-474] Rozvodové řízení - Zoe Corrnet Strasz, Alex Strasz


24.11.2022 11:20

(( Veškeré informace v tomto příspěvku jsou fiktivní a týkají se pouze herního světa! ))

VRCHNÍ SOUD SAN ANDREAS


Rozsudek k rozvodovému řízení

osob Zoe Corrnet Strasz a Alex Strasz


Dne 24.11.2022 byl vydán následující rozsudek v rámci rozvodového řízení:

Soudce Vrchního soudu San Andreas, JUDr. Alexander Levin, Ph.D., pověřen rozvodovým řízením osob Zoe Corrnet Strasz a Alex Strasz rozhodl takto:

I. Dle §6.5 zákona 27/2021Sb. "Manželství zaniká smrtí nebo prohlášením jednoho z manželů za mrtvého.", což znamená, že spolu osoby v tuto chvíli nemají platný manželský svazek.

II. Vrchní soud San Andreas zapsal do matriční knihy zánik manželství k dnešnímu dni.

III. Vrchní soud San Andreas tímto mění jméno Zoe Corrnet Strasz na "Zoe Corrnet".


Nedošlo-li k satisfakci záměru podnětu, může se podatel žádosti o rozvodové řízení odvolat pomocí soudu 2.0, a to nejdéle do deseti dnů od vydání rozsudku.

((Rozsudek byl zaslán na adresu trvalého bydliště Zoe.))


JUDr. Alexander Levin, Ph.D.
soudce Vrchního soudu San Andreas


Powered by LeoSight IFS
LT~15