Jelikož naše stránka pro správné fungování používá soubory cookies a zpracovává IP adresy, které jsou podle obecného nařízení GDPR považovány za osobní údaj, je nutné vyjádřit souhlas s podmínkami užití a se zpracováním osobních údajů.

LeoSight.cz - Herní portál

LeoSight.cz

Vyřešeno Oznámení o nevyplacení částky.


lolcz

Hráč

40
24.5.2023 10:33

Podatel: James Palmerg

Věc: Nevyplacení částky z vyvlastnění.


Odůvodnění: Vážený soude, dle rozsudku ZSP-514 nedošlo stále k uhrazení dlužné částky v hodnotě 1 500 000 Kč (slovy jeden milion pět set tisíc korun českých). Společnost, která částku měla vyplatit je neaktivní a ignoruje rozhodnutí soudu. Při rozsudku došlo k výrazné chybě soudu, který zaměnil firmy. Nicméně soud vyčíslil odškodnění na 250 000 Kč (slovy dvě stě padesát tisíc korun českých), ale stále to je částka, která ani nedosahuje původní částku, tedy 1 500 000,- jelikož daň pro PO je 20%. Bylo by vhodné tento převod osvobodit od této daně. Čekáme již déle než dva měsíce a proto jsme se rozhodli to řešit tímto způsobem. 

Děkuji za vyřízení podnětu.

S pozdravem, Obrázek

 

 


Záměr: Získat dlužnou částku z rozsudku ZSP-514.

Přílohy: ---

4.6.2023 01:04, naposledy upraveno 4.6.2023 01:04 uživatelem Kolpanek

Adresát: James Palmerg (( @lolcz ))
Věc: Odpověď na podnět


Vážený pane Palmerg,

Váš podnět jsme úspěšně zpracovali a rozhodli jsme se Vám vyhovět. Během dnešní noci Vám bude částka uhrazena.


Mgr. Elizabeth Hawkins,
kancelář předsedy vrchního soudu San Andreas.


Powered by LeoSight IFS
LT~21