Jelikož naše stránka pro správné fungování používá soubory cookies a zpracovává IP adresy, které jsou podle obecného nařízení GDPR považovány za osobní údaj, je nutné vyjádřit souhlas s podmínkami užití a se zpracováním osobních údajů.

LeoSight.cz - Herní portál

LeoSight.cz

Vyřešeno Žádost o odvolání slečny Arianna Aiello z funkce ředitelky DOCAR


21.6.2024 22:05, naposledy upraveno 21.6.2024 22:13 uživatelem Kolpanek

Podatel: Mgr. Elizabeth Hawkins

Věc: Žádost o odvolání slečny Arianna Aiello z funkce ředitelky DOCAR.


Odůvodnění:

Vážený soude,

Chtěla bych požádat o možné odvolání slečny Arianna Aiello z funkce ředitelky DOCAR na základě toho, že se v Kongresu nedokážeme dohodnout na jednotlivém názoru (Zákon č. 55/2021 Hlava II, §5 b) ) . Bohužel v naší interní komunikaci došlo k poměrně obrovskému zmatku, kterého jste si mohli určitě všimnout. Prvotní hlasování bylo mnou zrušeno na základě, že se objevily nové informace a kongresman Raymond Brantley mne požádal o zrušení daného hlasování, tak jsem mu vyhověla, protože mi tento důvod přišel jako adekvátní. Dále bylo zahájeno nové hlasování, které bylo zneplatněno předsedou disciplinárního výboru, kongresmanem Orlando Anderson na základě podané stížnosti ze strany kongresmanky Victoria Eloise Lytton ( https://imgur.com/a/x8169tf ). Okamžitě jsem upozornila to, že slečna Aiello má záznam v trestním rejstříku ( https://imgur.com/a/En5Xdes ), takže by v státní neziskové organizaci neměla co dělat, jak jsem zmínila níže.

Abych soud zasvětila do situace. Dne 21.06.2024 byl Kongres informován, že slečna Aiello byla zadržena na základě obecného ohrožení, překročení rychlosti v obci a řízení technicky nezpůsobilého vozidla (viz. příloha). Čímž by slečna Aiello neměla ve státní neziskové organizaci co pohledávat - Zákon č. 5/2020, článek 5, §15. Upravila jsem tedy návrh č. 157/0 a zahájila hlasování. Přijde mi dosti zavádějící, že na základě těchto skutečností se v Kongresu nedokážeme dohodnout o jednoznačném odvolání.

Tento podnět podávám jako jednotlivec. Nikoliv za Kongres jako celek. Píši vám skrze tuto podatelnu, aby nedošlo k úniku nějakých informací, protože do IRC vidí vícero lidí.


Záměr: Odvolání slečny Arianna Aiello z pozice ředitelky DOCAR.

Přílohy:  https://imgur.com/a/r8Dkyp8

22.6.2024 00:40

Adresát: Elizabeth Hawkins
Věc: Odpověď na podnět


Vážený podateli,

děkujeme za odeslání tohoto podnětu. Vaší žádost jsme vypracovali prostřednictvím ZSP, jehož kopie rozsudku Vám bude zaslána na Vaši korespondenční adresu.

S pozdravem

JUDr. Alexander Levin, Ph.D.
soudce Vrchního soudu San Andreas


Powered by LeoSight IFS
LT~27