Jelikož naše stránka pro správné fungování používá soubory cookies a zpracovává IP adresy, které jsou podle obecného nařízení GDPR považovány za osobní údaj, je nutné vyjádřit souhlas s podmínkami užití a se zpracováním osobních údajů.

LeoSight.cz - Herní portál

LeoSight.cz

[S-007] Sporné řízení - Joey Barnett, Jarmil Hubacek


30.11.2020 00:59, naposledy upraveno 30.11.2020 16:12 uživatelem Rataj

(( Veškeré informace v tomto příspěvku jsou fiktivní a týkají se pouze herního světa! ))

VRCHNÍ SOUD SAN ANDREAS

Vrchní soud San Andreas


Předvolání

k hlavnímu líčení sporného řízení ve věci:

žalobce:
Joey Barnett

obžalovaný:
Jarmil Hubacek

obvinění:
zavinění dopravní nehody s následkem těžkého ublížení na zdraví


Nařizuje se účast u hlavního líčení sporného řízení na den 1. 12. 2020 v 17:00 hod. u vrchního soudu San Andreas v Las Venturas, v hlavní jednací síni.

Předvolání platí pro Joeyho Barnetta jako žalobce, jeho advokáta a pro svědky obžaloby, tedy pro žalobcem oslovené svědky, kteří byli dne 20. 11. 2020 přítomni na místě nehody.

Dále předvolání platí pro obžalovaného Jarmila Hubacka jako obviněného ze spáchání uvedeného činu. Funkci obhájce plní advokát obžalovaného, nebo může také tuto úlohu plnit sám obžalovaný.

Sporné řízení bude probíhat v souladu se zákonem č. 4/2020 o soudním řízení.

Soudcem pro toto řízení bude předseda vrchního soudu JUDr. William Stengel Ph.D.

U sporného řízení mohou být přítomni porotci. Porota bude složena z dobrovolníků, kteří se přihlásí alespoň 15 minut před zahájením řízení. Porotcem musí být osoba neutrální k oběma stranám sporu. Jednat se tedy může o osoby, které se nenacházeli na místě nehody a nejsou osoby blízké žádného účastníka řízení.

Rozhodnutí poroty je soudem respektováno, konečný rozsudek však náleží soudci.

Toto sporné řízení je veřejnosti přístupné. Průběh řízení bude nahráván, kompletní transkripce může být soudním zapisovatelem uveřejněna.

Soud rozhodl, že toto řízení může proběhnout i bez přítomnosti účastníků řízení.

Hlavní líčení tohoto sporného řízení je omezeno na 30 minut, po kterých soud vydá rozhodnutí přímo, nebo bude pokračovat v šetření a rozhodnutí vydá dodatečně.

 

(( Předvolání bylo IC doručeno do poštovní schránky v obálce s červeným pruhem @neznamy#5 @jahudka ))


 

 


1.12.2020 18:08

Zápis z hlavního líčení:

 

William Stengel: Vítám vás v hlavní jednací síni vrchního soudu San Andreas. Dnes proběhne sporné řízení ve věci obvinění ze zavinění vážné dopravní nehody s následkem těžkého ublížení na zdraví.

Obžalovaným pro podezření ze spáchání těchto činů je pan Jarmil Hubacek, který se k hlavnímu jednání nedostavil, jeho advokát také není přítomen.

Žalobcem v této věci je pan Joey Barnett, který se zastupuje sám.

Přítomni jsou dva porotci, poprosím aby se nyní představili.

Alex Batroyi: Volám sa Alex Batroyi, dúfam že tento súd dopadne spravodlivo.

Santino Kelly: Jmenuji se Santino Kelly a taktéž jako pan Batroy, doufám že tento soud dopadne spravedlivě.

William Stengel: Děkuji, posaďte se. Soudcem pro toto řízení je doktor William Stengel.

Chtěl bych vás upozornit, že vše co řeknete u soudu je nahráváno a může být uveřejněno státním zapisovatelem.

V průběhu řízení poprosím veřejnost, aby mlčela. Mluvit budou pouze tázaní.

Pokud má někdo dotaz nebo námitku proti složení poroty, vyslovte ji nyní. V průběhu řízení již námitky proti porotě nebudou platné.  Účastníci řízení však mohou vyslovit námitku kdykoliv v průběhu jednání

V souladu se zákonem č. 4/2020 o soudním řízení, článek 1, paragraf 3 a upozorněním doplněném v předvolání zahájíme hlavní líčení bez přítomnosti obžalovaného.

Poprosím žalobce, aby vznesl obvinění, představil případné svědky a přednesl důkazní materiál.

Joey Barnett: Vážený soude, vážená poroto. Důkazní materiály ve věci způsobení dopravní nehody Jarmilem Hubáčkem jsou kamerový záznam z jednoho z vozidel.

Ohledně způsobení vážných poranění vlivem nedbalosti zde mám lékařskou zprávu a propouštěcí zprávu.

Všechny tyto materiály pochází ze dne dvacátého listopadu, kdy k onomu incidentu došlo.

Mohu přejít k prvnímu z důkazních materiálů?

William Stengel: Jistě, můžete.

[ přehrávání záznamu TrueCam A4S 20/11/2020 00:04:45 ]

William Stengel: Tak na záznamu jsme mohli vidět, že nehoda byla způsobena jízdou ve špatném pruhu a to opravdu vysokou rychlostí.

Policie tedy označila na základě vyšetřování řidiče žlutého vozu jako obviněného Jarmila Hubacka, správně?

Joey Barnett: Ano, je tomu tak. Dotyčná osoba byla posléze převezena do nemocnice v Montgomery.

William Stengel: Vy předpokládám také, máte nějak doloženou cenu vaší léčby?

Joey Barnett: Nikoliv, avšak disponuji lékařskou zprávou i záznamem o propuštění.

William Stengel: Co škoda na vozidle, bylo již vozidlo opraveno?

Joey Barnett: Vozidlo bylo opraveno několik dní po nehodě. Škoda se vyšplhala na 310 tisíc korun.

William Stengel: Máte účtenku nebo fakturu?

Joey Barnett: Nikoliv, škodu na vozidle jsem řešil v rámci renovace vozidla. K té mělo dojít později, avšak daný incident ji poněkud uspíšil.

William Stengel: Takže nedokážete prokázat výši škod, kterou měl způsobit obviněný?

Joey Barnett: Nedokážu, avšak podobný incident, co nastal dříve u mostu Carly Bridgesové, byl vyčíslen na 200,000 korun.

William Stengel: Tím pádem však přicházíte o nárok na proplacení těchto škod.

Joey Barnett: Jistě, s tím počítám.

William Stengel: Jestliže nemáte jak doložit konkrétní škody při této nehodě.

Dobrá, máme tu celkem jasné obvinění, totožnost potvrzenou policií.

Žádáte něco krom vyřešení tohoto obvinění z hlediska zákona?

Joey Barnett: Nikoliv.

William Stengel: Dobrá. Poprosím porotu aby se případně poradila, či dotázala žalobce na doplňující dotazy.

Alex Batroyi: Važený súd, porota sa zhodla na vinne pána Hubaceka

William Stengel: Děkuji. Postavte se, soud nyní vznese rozsudek.

Důkazní materiál poskytnutý žalobcem jasně poukazuje na skutečnost že řidič, který způsobil dopravní nehodu tak dopustil svou nedbalostí, nepřiměřenou rychlostí a až zběsilou jízdou.

Dle potvrzení Policie San Andreas je totožnost shodná s obviněným.

Obžalovaný Jarmil Hubacek je tak shledán vinným z tohoto obvinění. Konkrétně ze zavinění dopravní nehody s následkem těžkého ublížení na zdraví

Nejedná se o zcela bezprecedentní případ, jelikož policie ve veřejné směrnici definuje způsobení dopravní nehody se zraněním. Přesto bude v brzké době vydáno i ratio decidendi z tohoto sporu.

Za vrchní soud San Andreas tímto odsuzuji obžalovaného Jarmila Hubacka k jedné hodině ve vězení, sankci ve výši 20 tisíc korun a zabavení řidičského oprávnění skupiny B.

Alex Batroyi: Ok.

William Stengel: Tímto považuji soud za dokončený. Záznam soudu bude uveřejněn soudním zapisovatelem. Můžete odejít.

4.12.2020 19:12, naposledy upraveno 10.12.2020 11:56 uživatelem Rataj

VRCHNÍ SOUD SAN ANDREAS

Vrchní soud San Andreas


Rozsudek

ke spornému řízení ve věci:

žalobce:
Joey Barnett

obžalovaný:
Jarmil Hubacek

obvinění:
zavinění dopravní nehody s následkem těžkého ublížení na zdraví


Dne 1. 12. 2020 byl vydán následující rozsudek:

Obžalovaný byl shledán vinným z těchto obvinění:
zavinění dopravní nehody s následkem těžkého ublížení na zdraví.

Obžalovaný byl odsouzen k trestu 1 hodiny v nápravném zařízení; k sankci ve výši 20 tisíc korun; a k zabavení řidičského oprávnění skupiny B.

 

Ratio decidendi:
Vozidlo lze legálně provozovat, dle zákona č. 3/2018 §8, při dodržování povolené rychlosti, která je blíže zákonem specifikována. Došlo k nedodržení této rychlosti.
Jízda v protisměru není přípustná.
Zavinění dopravní nehody musí být potrestáno, zejména při způsobení újmy na zdraví.

Obiter dictum:
Obžalovaný byl odsouzen na základě platného zákona a doposud bezprecedentní situace, kterou z morálního hlediska odsoudila porota i soudce.


 


Powered by LeoSight IFS
LT~38

Přihlášení
Zapomněl/a jsem jméno nebo heslo

LEDEN 2021
SPLNĚNO!

Pokrytí nákladů na provoz serverů

FINANCOVÁNÍ VÝVOJE
SPLNĚNO!

Pokrytí nákladů spojených s vývojem

Donator měsíce: Killer14 (10385Kč)
(na konci měsíce získá odznak)

Stejšn Time

středa 19:00

Bojová pohotovost

čtvrtek 19:00

Ressetth

25Kč dnes v 02:49

Ressetth

50Kč dnes v 02:49

ZoraDavello

38Kč včera v 22:02

WalterJaima

Registrován 23.1.2021

AndrewSuita

Registrován 23.1.2021

RonnieDegiz

Registrován 23.1.2021