Jelikož naše stránka pro správné fungování používá soubory cookies a zpracovává IP adresy, které jsou podle obecného nařízení GDPR považovány za osobní údaj, je nutné vyjádřit souhlas s podmínkami užití a se zpracováním osobních údajů.

LeoSight.cz - Herní portál

LeoSight.cz

Co je to RolePlay?


14.11.2020 15:57, naposledy upraveno 14.11.2020 16:15 uživatelem Rataj

Jsi tu nový? Věnuj prosím chvíli přečtení tohoto textu a následně si pročti také pravidla serveru.

 

Vy jste hráč (Player). Hráč je reálná osoba, která má svůj reálný život, reálné znalosti a reálné kontakty - tyto všechny prvky jsou tzv. Out Of Character (OOC) neboli mimo charakter vaši herní postavy.

Player Character (PC, nebo herní, či hráčská postava) je osobnost vymyšlená hráčem tak, aby za ní byl schopen hrát a jednat v herním prostředí v rámci RolePlaye. Cokoliv co herní postava dělá, je jednání tzv. In Character (IC) neboli chování v rámci své role, či osobnosti. Do IC patří také veškeré její jednání s ostatními postavami na serveru, kontakty, znalosti a schopnosti které získá během hraní, nebo které ji vymyslíte do její minulosti, neboli historie postavy.

Ze zkratek IC a OOC také vychází pojmy "ICly" a "OOCly" - jedná se o přídavná jména z těchto zkratek, používá se zde anglická přípona -ly, jelikož obě zkratky jsou v angličtině.

RolePlay (Hraní role) je činnost, při které se hráč vžívá do role své herní postavy, za kterou jedná v rámci herního světa tak, jako by jednal v normálním životě. Hráč se do role vžívá tak, že dává postavě lidské emoce a pocity se vším co to přináší, jako je například i strach ze zdraví ohrožující situace, štěstí z úspěchu, vzrušení z adrenalinového zážitku, apod.

Herní prostředí Skimo RolePlay je fiktivní prostředí ostrovního státu San Andreas, které má vlastní zákony, vlastní pravidla, vlastní časovou osu a historii, kterou v reálném čase formují hráči zapojováním své hráčské postavy do aktuálního dění na serveru.

Atmospheric Character (AC, nebo Atmosférická Postava - AP) je postava, která je v podstatě stejná jako hráčská až na to, že je hrána převážně členem Admin Teamu serveru, je často v centru dění a takzvaně hrotvorná. Atmosférické Postavy jsou zpravidla vedoucí důležitých frakcí (policie, záchranné složky atd.) Atmosferické postavy zpravidla neztrácí čas honbou za majetkem, ale snaží se spíše vytvářet herní situace pro ostatní hráče, zároveň jsou většinou veřejně známé a mají spoustu dobrých kontaktů a informací.

Rozlišování IC a OOC je stavební kámen hraní na RolePlay serveru. Vše co se odehrává v rámci jednání vaši postavy, neboli IC se píše do chatu mluvení (defaultně T), nebo vyjadřuje pomocí /me a /do.
Vše co chcete sdělit ostatním jako hráč je potřeba psát do separátního OOC chatu (B, U, /f)

 

RolePlay můžeme definovat například tak, že jako hráč hrajete roli své postavy a žijete život oné postavy jako by to byl reálný život. Pouze fantazie je omezení tvorby a hraní s vaší postavou.

Pamatujte si, že vaše postava by měla dávat smysl a měla by mít svoji historii. Postava odněkud pochází, někdy se narodila a podobně. Postava bude mít nějakou práci, ale určitě také může mít různé koníčky a potřeby.

Když hrajete RolePlay, reprezentujete pocity a akce své postavy pomocí /me, /do a IC mluvy. Nesmíte přitom zneužít OOC informaci (Out Of Character - mimo postavu - tedy reálnou informaci) jako vědomost své postavy. A veškerá OOC komunikace musí být vedena v chatových kanálech k tomu určených (LocalOOC pod klávesou B, či GlobalOOC pod klávesou U, případně PM pod příkazem /pm). IC mluvu (neboli to, co říká vaše postava) musíte reprezentovat v IC chatu, ten je pod klávesou T.

 

Pár rad na závěr:
- Podívejte se na sérii videí “Jak začít?” na adrese: https://leosight.cz/forum/topic/501
- Vždy si dobře promyslete jméno své postavy. Mělo by být pokud možno originální (viz pravidlo č.2) a bude Vás provázet po celou dobu hraní Vaši postavy. Bude dotvářet celkový dojem z postavy, který budou mít ostatní hráči a do jisté míry bude i reprezentovat, proto silně doporučujeme vyhnout se posměšným, ač realistickým jménům.
- Vždy si dobře promyslete historii své postavy. Postava se někde narodila, někde chodila do školy, dosáhla nějakého stupně vzdělání a má nějaké pracovní zkušenosti z dřívějška, než se zapojila do aktuálního dění na serveru.
- Je možné se samozřejmě domluvit s jiným hráčem a od začátku s jinou postavou mít například rodinné pouto. Samozřejmě ten daný hráč by s tímto měl předem souhlasit a podílet se na vymýšlení Vaši společné historie.
- Vždy používejte zdravý rozum. Zkuste se vžít do situace, v které se nachází Vaše postava a představit si sebe na jejím místě - Pokud je něco naprosto nepředstavitelného, či nerealistického, pak to pravděpodobně není možné ani z herního hlediska v rámci IC.

 

Přejeme hodně zábavy při hraní RP,
SedliX, VlkoVod a Rataj.Powered by LeoSight IFS
LT~25