Jelikož naše stránka pro správné fungování používá soubory cookies a zpracovává IP adresy, které jsou podle obecného nařízení GDPR považovány za osobní údaj, je nutné vyjádřit souhlas s podmínkami užití a se zpracováním osobních údajů.

LeoSight.cz - Herní portál

LeoSight.cz

Pravidla serveru MTA:SA Skimo RolePlay


14.11.2020 15:58, naposledy upraveno 7.3.2024 17:46 uživatelem Rataj

Tento příspěvek obsahuje jediný oficiální a kompletní soupis všech pravidel platných na serveru MTA:SA Skimo RolePlay. Pravidla serveru jsou jeho nedílnou součástí už od samotného založení 4.1.2014, od té doby však byly několikrát přepsány, upraveny a doplněny. Na sepsání těchto pravidel se podíleli: Rataj, SedliX, VlkoVod a Falleagle.

Jsi nový do RP? Přečti si nejprve Co je to RolePlay?

Ahoj! Jsme rádi, že jsi zodpovědný a věnuješ několik minut přečtení našich pravidel.

Tato pravidla tě nejenom seznámí s tím, co je u nás zakázáno, ale také budou tvoji příručkou. Pomohou ti pochopit různé pojmy a zkratky které používáme a provedou tě naším stylem hry.

Pravidla se mohou zdát dlouhá, dali jsme si na nich totiž záležet. Má to ale svůj důvod. Chceme v naší hře udržet vysoce kvalitní imerzi, zabránit možným pokusům hru kazit a vytvořit pro všechny hráče příjemné prostředí. Čti proto pozorně a ujisti se, že všemu rozumíš.

V informačním panelu F1 ve hře se nachází pouze průběžně aktualizovaný zjednodušený přepis těchto pravidel, při řešení jakéhokoliv porušení pravidel se však používá výhradně tento kompletní soupis.


Všeobecná pravidla

0. Pravidla slouží k udržení kvalitního RP prostředí na našem serveru a především k tomu, aby si hru užili všichni hráči, nikoliv jen někteří hráči na úkor jiných. Před všechna pravidla jsme se rozhodli předsunout nulté pravidlo, které přesahuje všechna ostatní pravidla, ve kterých nelze obsáhnout vše, co nepovažujeme za správné anebo co by jiným hráčům mohlo znepříjemnit hru. Od hráčů je očekáváno, že porozumí účelu našich pravidel a nebudou hledat díry, které pravidla nepokrývají. Členové AT totiž mohou právě užitím tohoto nultého pravidla potrestat i hráče, který kazí herní zážitek ostatním, aniž by přitom porušil některé z definovaných pravidel.

1. Hráč je povinen hrát RP stále a to v souladu s pravidly serveru. To znamená, že po celou dobu hry se pohybuje v IC světě. OOC situaci může vytvořit pouze člen AT.

2. Hráč může mít libovolný počet postav. Každá postava musí mít vhodné RP jméno ve formátu Jméno Příjmení, které nesmí odkazovat na známou reálnou nebo fiktivní osobnost. Hráč nesmí mezi vlastními postavami převádět majetek, peníze ani žádné jiné věci.

3. Každý hráč je povinen respektovat členy AT. Člen AT, který právě přihlíží RP akci, má konečné slovo a může ji ovlivnit, je-li to třeba. Nesouhlasí-li hráč s rozhodnutím člena AT, může si podat stížnost na fóru portálu (leosight.cz/forum), nemůže se však přímo ve hře odvolávat členům AT s vyšší úrovní. Člen AT ve službě není součástí IC světa.

4. Využívání cheatů, hacků a/nebo případných bugů je zakázáno. Bugy objevené při hraní je hráč povinen oznámit neprodleně prostřednictvím ticketu (leosight.cz/ticket).

5. Útočení na ostatní hráče, jejich majetek a objekty herního světa bez vhodného RP důvodu je zakázáno (DM).

6. Hráč nesmí zaútočit na jiného hráče z důvodu pomsty zabití (Revenge killing).

7. V blízkosti policejní stanice (do 50 metrů) je zakázáno napadání a unášení ostatních hráčů. V jiných lokalitách je přepadávání povoleno a to i v přítomnosti NPC (např. prodavačů nebo hlídačů), na těchto místech však může přepadený hráč použít příkaz /911 pro zavolání policie prostřednictvím přihlížejícího NPC.

8. Hráč proti kterému je pácháno porušení pravidel (nebo který je svědkem takového počínání) má povinnost tuto situaci neprodleně nahlásit v reportu (F2) a nesmí porušení pravidel žádným způsobem oplácet (především nesmí také porušit pravidla, jinak bude také potrestán).

9. Hráčem vytvořená postava musí ICly jednat na základě svých relativně neměnných pozitivních i negativních vlastností. Je nutné tyto vlastnosti vyvažovat a při hraní se rozhodovat dle tzv. zdravého rozumu. Není povoleno, aby postava měla jen pozitivní vlastnosti a byla tak zvýhodněná oproti ostatním.

10. S ohledem na vlastnosti postavy musí hráč v případě nebezpečí sehrát odpovídající stresovou reakci a úroveň strachu. Strach a pud sebezáchovy je přirozenou reakcí na hrozící nebezpečí, která se projevuje u každého (Fear RP).

11. Hráč nesmí informace z OOC využít v IC světě (tzv. Metagaming). PM jsou také OOC chatem a je zakázáno si jejich prostřednictvím zjišťovat IC kontakty, např. telefonní čísla. Stream, screenshot atd. je OOC materiál, pozice, frekvence vysílaček apod. není povoleno využít ICly. Zakázáno je taktéž nabádat k Metagamingu (tzv. Metabaiting).

12. Hráč nesmí postavě udělit nadlidské schopnosti a využít je ve svůj prospěch (Powergaming). Bunny hop a chicken running je také zakázán.

13. Chce-li hráč provést IC akci mířenou proti jinému hráči, musí mu umožnit na ni adekvátně zareagovat (prostřednictvím /do). Toto pravidlo je důležité zejména pro ilegální RP (jedná se o pojmy Powergaming a Zero tolerance). Reakce hráče, na kterého je akce mířená, musí být přiměřená a odpovídat aktuálnímu stavu postavy.

14. Je zakázáno využít jídla nebo pití pro únik z RP situace. Například není možné v průběhu přepadení nebo přestřelky využít jídla k doplnění HP.

15. Hráč se nesmí odpojit v průběhu RP akce, aniž by ji dohrál. Poruší-li toto pravidlo, může člen AT kromě udělení OOC trestu také dohrát RP akci s jeho postavou.

16. Je zakázáno šířit lživé informace a pomluvy o portálu, členech AT nebo hráčích. Propagace konkurenčních serverů nebo portálů je zakázána. Zároveň není povoleno propagovat server Skimo RolePlay nebo portál LeoSight.cz na konkurenčních serverech a portálech způsobem, který by mohl pošpinit pověst serveru, či portálu.

17. Hráč se nesmí vydávat za člena AT (ani za jiného hráče) a/nebo OOCly vyhrožovat ostatním hráčům pravomocí členů AT (např. banem, CK).

18. Obchodování s herními účty je zakázáno. Stejně tak je zakázán i obchod s herními věcmi OOCly.

19. Smrt postavy a následný respawn (PK) je herně považován za vážné zranění s transportem do nemocničního zařízení, ošetřením a propuštěním. Postava si nepamatuje příčinu a důvod své smrti. Hráč se nesmí vracet na místo své smrti nebo se mstít (viz č.6). Jestliže postava "zemřela" vlivem policejních složek, musí vyčkat před nemocnicí (v rozsahu 10 metrů od vchodu) a až pokud pro ni policie nepřijede do 10 minut, může odejít.

20. Hraní RP, které by mohlo být pro ostatní hráče příliš brutální nebo jinak znechucující je povoleno pouze po předchozí domluvě a souhlasu všech zúčastněných hráčů. Je třeba zajistit, aby se do akce nemohl dostat nikdo další, případně v takové situaci ihned vyžádat i jeho souhlas (Disgusting RP). Jako znechucující se všeobecně považuje mučení, znásilnění, sexuální obtěžování, týrání zvířat, kanibalismus, zoofilie, nekrofilie, detailní popisy brutálních scén a podobně. Hráč má právo svůj souhlas kdykoliv v průběhu akce odvolat a RP akce nesmí pokračovat. Jediná možnost zahrání bez souhlasu je přeskočení této akce (skip). Nebyl-li hráč tázán ohledně tohoto pravidla a přijde-li mu nějaké RP znechucující, měl by na to ostatní hráče ihned upozornit, což mu dává nárok danou RP akci utnout. Trvalé následky typu amputace může hráč pro svou postavu zcela odmítnout. RP pedofílie je zcela zakázáno a nebudeme ji tolerovat ani v IC, jakékoliv náznaky budou trestány permanentním banem.


Pravidla chatu

21. Výhradním jazykem pro OOC chat je čeština a slovenština. Vyjímkou jsou citace nebo zaběhnuté výrazy v jakémkoliv jazyce. V OOC chatu je zakázáno využívat cílené vulgarismy nebo jakkoliv jinak urážet ostatní hráče. Spamovat v jakémkoliv (IC i OOC) chatu je zakázáno.

22. HelpChat (/hc) slouží pouze k dotazům hráčů vztahujícím se ke hře. Na tyto dotazy odpovídají obvykle Helpeři, členové AT, nebo i hráči znají-li odpověď. Zneužití tohoto chatu pro jakýkoliv jiný účel je zakázáno.

23. Výhradním jazykem pro IC chat je čeština a slovenština. Má-li postava naučené cizí jazyky, pro komunikaci jimi hráč také využije češtinu nebo slovenštinu. Vyjímkou jsou obecně známé fráze, které k danému jazyku náleží.

24. Pro komunikaci s členy AT slouží systém reportů. Potřebuje-li hráč pomoc od člena AT, může vyplnit report formulář (F2) a odeslat report. Dostupný člen AT s dostatečnými pravomocemi k vyřešení konkrétního reportu přijme odeslaný report s ohledem na jeho časové možnosti. Hráč nesmí na report upozorňovat v IC ani OOC chatu.


Pravidla pro legální a ilegální RP

25. Vozidla pro práci z radnice je zakázáno využívat pro převozy a pašování (legální i nelegální). Totéž platí pro frakční vozidla vládních a neziskových organizací a vozidla autoškoly.

26. Je zakázáno zdržovat se na místech určených k převozům a pašování po dobu delší 5 minut nebo dobu nutnou k dohrání RP akce. Není povoleno se na stejné místo vrátit dalších 5 minut. Toto pravidlo se nevztahuje na policii, sleduje-li podezřelého k převozu.

27. Používání zbraní proti jiným hráčům musí být v souladu s S2K systémem.

28. Při těžkém zranění (pod 30 HP se objeví ikona) má hráč povinnost popsat své těžké zranění v /status a vhodně jej RPit. Nepřípustné je jak ignorování tak i zlehčování stavu těžkého zranění. RP zranění by mělo odpovídat způsobu, kterým k němu postava přišla.

29. Prostřednictvím Passive RP (/me, /do) lze sehrát jen použití předmětů, které neexistují na serveru jako item. Předměty, které jsou dostupné ve formě itemu nelze nahradit Passive RP.

30. Je zakázáno provokovat policejní jednotky nebo gangy a mafie k pronásledování. Spory mezi zákonem a zločinem musí být vhodně RP sehrány.

31. Přepadení a okradení hráče musí být nahráváno (video může být členem AT až 7 dní zpětně vyžádáno a jeho nedodání je trestáno). Přepadávat lze pouze takové postavy, které mají nahráno více, než 100 hodin. Stejně tak i okrádající (a všichni spolupachatelé) musí mít přes 100 nahraných hodin. Přepadení musí být správně RP sehráno. Není možné okrást hráče o klíče, vlastní doplňky a termální vrtačku (ani policie ji nemůže zabavit).

32. Únos hráče musí být nahráván (video může být členem AT až 7 dní zpětně vyžádáno a jeho nedodání je trestáno). Je zakázáno unést postavu, která má nahráno méně než 100 hodin (včetně). Stejně tak únosce (a všichni spolupachatelé) musí mít přes 100 nahraných hodin. Únos musí být vhodně RP sehrán, je třeba dbát také na dodržení pravidla č. 20.

33. Vykradení zamčeného vozidla vyžaduje předem povolení administrátora, který musí akci po celou dobu sledovat. Je možné vykrást pouze zamčené vozidlo hráče, který je online, nebo je neaktivní po dobu 14 dní a více, pokud člen AT nerozhodne jinak. V případě frakčních vozidel záleží na úvážení člena AT. Vykradení odemčeného vozidla je možné bez dohledu AT. Každé vykradení vozidla musí být adekvátně sehráno a člen AT si může vyžádat logy této akce.

34. Krádež vozidla vyžaduje předem povolení člena AT, který musí akci sledovat. Krádež musí být hráčem vhodně RP sehrána, ne všechna vozidla je možné ukrást. Hráč krádeží nezíská ani klíčky, ani na něj nebude vozidlo přepsáno.

35. Vykradení zamčené nemovitosti vyžaduje předem povolení administrátora, který musí akci po celou dobu sledovat. Je možné vykrást pouze zamčenou nemovitost hráče, který je online, nebo je neaktivní po dobu 14 dní a více, pokud člen AT nerozhodne jinak. V případě frakčních nemovitostí záleží na uvážení člena AT. Vykradení odemčené nemovitosti je možné bez dohledu AT. Každé vniknutí do domu a jeho vykradení musí být adekvátně sehráno, hráč musí na místě ponechat poznámku s informací o vniknutí a vykradení. Není možné vykrást trezor v interiéru (policie může zabavit nelegálně držené předměty v trezoru při domovní prohlídce dozorované GA+ a IC schválené soudem).

36. Není povoleno krást majetek vládních organizací, včetně vozidel. To se netýká odznaků, legitimací a RP akcí schválených GA+ po předchozí domluvě.

37. Obchodní podvody a podobné situace musí být předem schváleny členem AT, následně musí být celé nahrávány (video může být členem AT až 7 dní zpětně vyžádáno a jeho nedodání je trestáno). Obě zúčastněné strany (podvodník i oběť) musí mít nahráno alespoň 100 hodin.

38. Udělení CK je možné pouze v případech vymezených CK systémem, o jeho udělení vždy rozhoduje administrátor (více o CK systému níže).

39. Water evading (únik pomocí skoku do vody) je zakázán.

40. Příslušníci PSA se nesmí účastnit ilegálního RP. To zahrnuje, ale neomezuje se na: únosy, vykrádání a okrádání, ilegální převozy, spoluúčast nebo asistence postavám v ilegálních činnostech. Naopak je z hlediska pravidel povoleno páchat přestupky a brát úplatky (samozřejmě zde platí IC postihy).

41. Útěk z vězení je možný, musí být však správně zahrán, nesmí dojít k zneužití žádného bugu a celý útěk musí být nahráván (video může být členem AT až 14 dní zpětně vyžádáno a jeho nedodání je trestáno).

42. V době, kdy na serveru není online žádný člen PSA (právě 0 online) dochází k takzvanému Peace Time. V průběhu PT je zakázáno zahájit RP akce typu únos, napadení a jiné akce, ve kterých je přímou obětí jiný hráč. Pokud však akce prokazatelně začala v době, kdy ještě nějaký člen PSA online byl, je možné v ní pokračovat.

43. Použití příkazu /zzs pro přivolání ZZS a spuštění odpočtu pro respawn prostřednictvím passive ZZS je povoleno pouze pro přivolání pomoci vlastní postavě (nepoužívejte jej jako náhradu za zavolání ZZS jiným postavám). Hráč, který příkaz použil, má dále povinnost jej deaktivovat opětovným použitím /zzs v případě, že na místo dorazila ZZS nebo vznikla jiná možnost, kdy může být postava rozumně převezena do nemocnice v rámci RP. Nechat proběhnout respawn pod rukama záchranářů se považuje za výhýbání se RP.


Hraním na serveru automaticky souhlasíte s pravidly a jejich porušení bude potrestáno.

Kromě těchto pravidel platí na serveru také globální pravidla portálu LeoSight.cz a pravidla dále specifikována v další části tohoto soupisu.


Metagaming

Metagaming znamená používání informací, které jste získali mimo charakter (OOC) ve hře, tedy IC.
Nejčastějším porušením tohoto pravidla je, že si jeden hráč přečte jméno nad hlavou toho druhého, a následně využije toto jméno k oslovení.
Vy sice vidíte jméno hráče, ale vaše postava ne, proto, pokud vidíte hráče poprvé, je dobré se seznámit.
Jediná vyjímka z tohoto pravidla je tzv. MGIN, jedná se o možnost snáze integrovat nováčka do hry.
Je tedy povoleno se s kamarádem začínajícím na serveru domluvit, že se passive RP vaše postavy již znají, pokud to není nijak v rozporu s příběhem postav.


Metabaiting

Metabaiting je označení pro nabádání k Metagamingu. Jedná se o situaci, kdy jinému hráči podáváte OOC informaci, kterou lze zneužít v IC světě, právě za účelem, aby se konkrétní jiný hráč dopustil Metagamingu. V takové situaci se dopouštíte Metabaitingu a porušuje pravidla nejen hráč, který provedl Metagaming, ale i vy.
Dobrým příkladem je, když svému kamarádovi na TS3 nebo v PM sdělíte svoji lokaci a on za vámi přijede. Váš kamarád se tak dopouští Metagamingu a vy Metabaitingu.


Powergaming

Powergaming znamená, že hráč udělá akci, na kterou nemůže hráč, na kterého byla tato akce adresována zareagovat vhodnou reakcí.
Příkladem mohou být superlidské schopnosti, které vám umožní vyprostit se z policejních pout, nebo využívání příkazu /me tak, že zabijete někoho jedním kopnutím nebo úderem.
Akce, které děláte musí být vždy jen pokus.
To umožní hráči, na kterého je tato akce adresována reagovat.
Jako třetí Newtonův zákon - Každá akce vyvolá reakcí.


Revenge Killing

Pokud Váš život klesne na nulu, tedy zemřete, objevíte se před nemocnicí.
Když zemřete, musíte vždy správně zahrát RolePlay výpadek paměti, to znamená, že si nepamatujete jakékoliv události před smrtí.
Revenge Killing znamená, že když člověk zemře, přijde k osobě, která ho zabila a napadne ji v důsledku pomsty.


Zdravý rozum

Každý hráč musí přemýšlet o tom co dělá, než to udělá.
Vždy musíte přemýšlet o Vašich akcích, jestli jsou správně RolePlay.
Pokud máte problém s jiným hráčem, zkuste to vyřešit pomocí zdravého rozumu.


Chicken running

Chicken running je akce, při které běháte nereálně sem a tam, nejčastěji v průběhu střelby na Vás.
Znamená to tedy, že nereálně běháte v kruhu nebo náhodnými směry, například proto, aby vás nemohl nepřítel trefit.
Tato akce je Non-RP, v reálném životě byste také neběhali jako slepice, když by na Vás někdo namířil zbraní.


Fear RP

Fear RP je pravidlo, které navazuje na zdravý rozum a na to, jak byste se zachovali v realitě.
Jedná se o RP strach, protože stejně jako v realitě zde platí pud sebezáchovy.
Například když na vás někdo vytáhne zbraň a hlaveň vám namíří k hlavě a bude na vás řvát, ať si lehnete, tak by jste správně měli to zahrát tak, jako kdyby se to přihodilo v realitě.
Což znamená, že nesmíte v tomto případě jen tak například odejít, nebo udělat něco co by jste v realitě neudělali v dané situaci.
Vaše postava má strach, ať už menší, nebo větší, ale zabít se nenechá.


Disgusting RP

Disgusting RP, neboli Znechucující RP je zakázáno.
Patří sem: Mučení, znásilnění, kanibalismus, detailní popisy brutálních scén, sexuální harašení a podobné RP akce, které mohou jinému hráči znechutit hru.
Jedinou vyjímkou, kdy je tento typ RP akce povolen je, pokud s RP akcí OOC souhlasí všichni zúčastnění a při akci přítomní hráči tento souhlas musí vyjádřit předem a mohou jej také kdykoliv v průběhu akce odvolat, čímž se RP musí zastavit nebo přeskočit.
RP pedofílie je zcela zakázáno a nebudeme ji tolerovat ani v IC, jakékoliv náznaky budou trestány permanentním banem.


RP Injuries

Injuries, neboli zranění do RolePlay světa samozřejmě také patří. Nejčastěji se to hodí při autonehodě. Při každé autonehodě je nutné zahrát RP Injuries, tedy zaRPit zranění, která mohla vzniknout. Například není přípustné, abyste s autem letěli čtyři vteřiny vzduchem, skončili na střeše a jen tak si auto otočili a pokračovali vesele v cestě. Obdobně je na místě hrát RP Injuries po boji/bitvě. Nedostatečnému nebo zcela chybějícímu zahrání RP Injuries říkáme non-RP injuries, mezi hráči se také občas chybně označuje jako non-injuries, s oba pojmy se však při hře zcela jistě setkáte.


Pravidla boje

Ať už jsi se dostal do pěstního souboje, zuřivé bitvy pálky proti noži nebo přímo do přestřelky, nezapomeň na tyto pravidla týkající se bojů. Na našem serveru platí systém Shoot to kill (S2K), to znamená, že v průběhu boje se nevypisují všechny akce pomocí /me do chatu, avšak jednoduše se bojuje, dokud samotný boj nerozhodne o výsledku. V průběhu boje nemusíš RPit zranění, bezprostředně po skončení boje je však zcela na místě zvážit zásahy a vliv na tvoji postavu, poté je již povinné hrát RP injuries (status je nutné nastavit nejpozději do 2 minut od posledního výstřelu/úderu, jinak už se jedná o porušení pravidel). Pokud se chceš vyléčit v průběhu boje, můžeš tak učinit pouze v zákrytu a jen jedním kusem zdravotnického materiálu (nikoliv jídlem!), nemůžeš si však doplňovat HP neustále. V případě, že boj úplně opustíš, můžeš se plně vyléčit - v takovém případě se však nesmíš po dobu 10 minut vrátit zpět do boje.


CK systém

CK neboli Character Kill je stav, při kterém vaše herní postava umírá a nelze za ni již nadále hrát. Samozřejmě CK je uděleno zřídka, avšak postavy nejsou nesmrtelné a toto riziko jim neustále hrozí, zejména pak těm, kteří se dají na dráhu zločinu.

Existuje několik možností, kdy vaší postavě může být uděleno CK:

 • Sami zažádáte o CK pro svoji postavu pomocí příkazu /selfck
 • Zemřete pod rukou ilegální frakce dostatečně významnou smrtí (*)
 • Zemřete pod rukou policisty dostatečně významnou smrtí (*)
 • Zemřete v prostoru vojenské základny pod rukou stráží
 • Zemřete v situaci, kdy si nedostatečně vážíte svého života
 • Zemřete v rámci akce s CK podmínkou (**)
 • Zemřete v rámci msty za porušení paktu s ilegální frakcí (***)

(*) = Za dostatečně významnou smrt je považována smrt v rozsáhlejší RP akci, která byla správně odehrána, má význam v RP světě, bylo o CK požádáno nějakou z účastněných stran a GA+ CK schválil.

(**) = Akce s CK podmínkou je taková akce, která splňuje veškeré požadavky systému CK podmínky, které jsou uvedeny níže.

(***) = Msta je pomsta ilegální frakce za porušení předem sepsaného paktu. Podmínky, které musí předem splňovat samotný pakt a následně i výkon msty, jsou sepsány níže.

Samozřejmě i /selfck musí být schváleno (GM+).

Pokud při pokusu o CK nedojde k CK, ale pouze k PK (administrátor CK neschválí), stále je nutné RPit výpadek paměti a oběť si nemůže akci pamatovat (může však dbát zvýšené opatrnosti, jelikož si je vědoma, že skončila v nemocnici).

 

CK podmínka

Aby při akci s CK podmínkou skutečně mohlo dojít k CK, musí přesně odpovídat níže uvedenému postupu a splňovat veškerá pravidla spjatá s CK podmínkou. V tomto textu chápeme útočníka jako hráče, který chce usmrtit postavu jiného hráče a oběť jako hráče, jehož postavě má být udělena CK podmínka.

CK podmínka musí být v souladu s pravidly serveru, nesmí být dlouhodobá, nesmí vést ke smrti, musí být splnitelná a to relativně snadno a také v krátkém časovém měřítku (nanejvýš do několika hodin).

Akce s CK podmínkou skončí udělením CK pouze za splnění všech těchto kroků:

 1. Útočník se zeptá prostřednictvím reportu, zda je jeho podmínka validní. Napíše předem větu, kterou chce užít jako CK podmínku a člen AT (TGM+) ji schválí, či zamítne.
 2. Útočník prostřednictvím IC chatu udělí oběti CK podmínku ve stejném znění, které mu bylo schváleno.
 3. Útočník napíše do lokálního OOC chatu "CK podmínka."
 4. Oběť odmítne vykonat požadovanou činnost, či se svým jednáním jinak negativně projeví, oběť si tak volí smrt.
 5. Útočník správným RP způsobem usmrtí oběť (užitím passive RP nebo PK).
 6. Útočník požádá oběť, aby se nerespawnovala a neodpojovala ze hry.
 7. Útočník na stránku leosight.cz/logs nahraje kompletní logy od svého prvního reportu až po usmrcení oběti a podá si report s žádostí o udělení CK.
 8. Administrátor (GA+) schválí a udělí CK.

Ale pozor! Oběť se může bránit! Pokud se oběť dokáže ubránit a naopak usmrtit útočníka, může být uděleno CK právě útočníkovi, dodá-li oběť své logy a administrátor (GA+) schválí a udělí CK.

 

Msta

Aby skutečně mohlo dojít k CK v rámci msty za porušení paktu s ilegální frakcí, musí tato akce, ale také samotný předem sepsaný pakt přesně odpovídat níže uvedeným podmínkám. V tomto textu chápeme útočníka jako hráče, který chce usmrtit postavu jiného hráče a oběť jako hráče, jehož postava má být zabita v rámci msty.

Podmínky paktu musí být v souladu s pravidly serveru, jsou dlouhodobé, zřetelné, nesmí vést ke smrti (v případě splnění podmínek, tj. pakt nesmí zahrnovat něco, co by hráče přímo vedlo ke smrti - např. obsahuje-li pakt podmínku "budeš na slovo poslouchat XY" a XY přikáže oběti, aby se zabila a ta to odmítne, nemůže být uděleno CK v rámci msty).

Msta skončí udělením CK pouze za splnění všech těchto kroků:

 1. Útočník má s obětí předem sepsanou smlouvu (stačí jedno vyhotovení, jehož držitelem je útočník), která ve svém názvu obsahuje slovo "pakt" a ze které je zřejmé, že v případě nesplnění podmínek oběť zemře. Tato smlouva musí být obětí podepsána dobrovolně a ochotně a nesmí ji hrozit žádná újma za odmítnutí paktu (log z této akce musí být uložen a nahrán).
 2. Útočník se IC cestou dozví o jasném a prokazatelném porušení paktu, tuto skutečnost musí být schopen později doložit administrátorovi (GA+) svými logy, společně s prokázáním toho, že stále vlastní smlouvu s podpisem oběti.
 3. Útočník správným RP způsobem usmrtí oběť (užitím passive RP nebo PK), ideálně v rámci izolované popravy.
 4. Útočník požádá oběť, aby se nerespawnovala a neodpojovala ze hry.
 5. Útočník si podá report s žádostí o udělení CK v rámci msty (může tak učinit i předem a požádat o dozorování akce), administrátorovi (GA+) vyhoví ve všech požadavcích a poskytne všechny vyžádané logy a jiné materiály (např. video v případě únosu).
 6. Administrátor (GA+) schválí a udělí CK.

Máš nápad jak tyto pravidla vylepšit? Napiš nám svůj návrh do ticketu.

14.11.2020 16:15, naposledy upraveno 7.3.2024 17:47 uživatelem Rataj

Zjednodušený přepis (1:1 s F1 ve hře):

 

=== MTA:SA Skimo RolePlay | Pravidla ===

Tento text obsahuje pouze zjednodušený přepis pravidel. Aktuální podrobný soupis všech pravidel platných na serveru naleznete na našem fóru: https://leosight.cz/forum/topic/2263

 

Všeobecná pravidla

0. Pravidla slouží k udržení kvalitního RP prostředí na našem serveru a především k tomu, aby si hru užili všichni hráči, nikoliv jen někteří hráči na úkor jiných. Před všechna pravidla jsme se rozhodli předsunout nulté pravidlo, které přesahuje všechna ostatní pravidla, ve kterých nelze obsáhnout vše, co nepovažujeme za správné anebo co by jiným hráčům mohlo znepříjemnit hru. Od hráčů je očekáváno, že porozumí účelu našich pravidel a nebudou hledat díry, které pravidla nepokrývají. Členové AT totiž mohou právě užitím tohoto nultého pravidla potrestat i hráče, který kazí herní zážitek ostatním, aniž by přitom porušil některé z definovaných pravidel.

1. Hráč je povinen hrát RP stále a to v souladu s pravidly serveru. To znamená, že po celou dobu hry se pohybuje v IC světě. OOC situaci může vytvořit pouze člen AT.

2. Hráč může mít libovolný počet postav. Každá postava musí mít vhodné RP jméno ve formátu Jméno Příjmení, které nesmí odkazovat na známou reálnou nebo fiktivní osobnost. Hráč nesmí mezi vlastními postavami převádět majetek, peníze ani žádné jiné věci.

3. Každý hráč je povinen respektovat členy AT. Člen AT, který právě přihlíží RP akci, má konečné slovo a může ji ovlivnit, je-li to třeba. Nesouhlasí-li hráč s rozhodnutím člena AT, může si podat stížnost na fóru portálu (leosight.cz/forum), nemůže se však přímo ve hře odvolávat členům AT s vyšší úrovní. Člen AT ve službě není součástí IC světa.

4. Využívání cheatů, hacků a/nebo případných bugů je zakázáno. Bugy objevené při hraní je hráč povinen oznámit neprodleně prostřednictvím ticketu (leosight.cz/ticket).

5. Útočení na ostatní hráče, jejich majetek a objekty herního světa bez vhodného RP důvodu je zakázáno (DM).

6. Hráč nesmí zaútočit na jiného hráče z důvodu pomsty zabití (Revenge killing).

7. V blízkosti policejní stanice (do 50 metrů) je zakázáno napadání a unášení ostatních hráčů. V jiných lokalitách je přepadávání povoleno a to i v přítomnosti NPC (např. prodavačů nebo hlídačů), na těchto místech však může přepadený hráč použít příkaz /911 pro zavolání policie prostřednictvím přihlížejícího NPC.

8. Hráč proti kterému je pácháno porušení pravidel (nebo který je svědkem takového počínání) má povinnost tuto situaci neprodleně nahlásit v reportu (F2) a nesmí porušení pravidel žádným způsobem oplácet (především nesmí také porušit pravidla, jinak bude také potrestán).

9. Hráčem vytvořená postava musí ICly jednat na základě svých relativně neměnných pozitivních i negativních vlastností. Je nutné tyto vlastnosti vyvažovat a při hraní se rozhodovat dle tzv. zdravého rozumu. Není povoleno, aby postava měla jen pozitivní vlastnosti a byla tak zvýhodněná oproti ostatním.

10. S ohledem na vlastnosti postavy musí hráč v případě nebezpečí sehrát odpovídající stresovou reakci a úroveň strachu. Strach a pud sebezáchovy je přirozenou reakcí na hrozící nebezpečí, která se projevuje u každého (Fear RP).

11. Hráč nesmí informace z OOC využít v IC světě (tzv. Metagaming). PM jsou také OOC chatem a je zakázáno si jejich prostřednictvím zjišťovat IC kontakty, např. telefonní čísla. Stream, screenshot atd. je OOC materiál, pozice, frekvence vysílaček apod. není povoleno využít ICly.

12. Hráč nesmí postavě udělit nadlidské schopnosti a využít je ve svůj prospěch (Powergaming). Bunny hop a chicken running je také zakázán.

13. Chce-li hráč provést IC akci mířenou proti jinému hráči, musí mu umožnit na ni adekvátně zareagovat (prostřednictvím /do). Toto pravidlo je důležité zejména pro ilegální RP (jedná se o pojmy Powergaming a Zero tolerance). Reakce hráče, na kterého je akce mířená, musí být přiměřená a odpovídat aktuálnímu stavu postavy.

14. Je zakázáno využít jídla nebo pití pro únik z RP situace. Například není možné v průběhu přepadení nebo přestřelky využít jídla k doplnění HP.

15. Hráč se nesmí odpojit v průběhu RP akce, aniž by ji dohrál. Poruší-li toto pravidlo, může člen AT kromě udělení OOC trestu také dohrát RP akci s jeho postavou.

16. Je zakázáno šířit lživé informace a pomluvy o portálu, členech AT nebo hráčích. Propagace konkurenčních serverů nebo portálů je zakázána. Zároveň není povoleno propagovat server Skimo RolePlay nebo portál LeoSight.cz na konkurenčních serverech a portálech způsobem, který by mohl pošpinit pověst serveru, či portálu.

17. Hráč se nesmí vydávat za člena AT (ani za jiného hráče) a/nebo OOCly vyhrožovat ostatním hráčům pravomocí členů AT (např. banem, CK).

18. Obchodování s herními účty je zakázáno. Stejně tak je zakázán i obchod s herními věcmi OOCly.

19. Smrt postavy a následný respawn (PK) je herně považován za vážné zranění s transportem do nemocničního zařízení, ošetřením a propuštěním. Postava si nepamatuje příčinu a důvod své smrti. Hráč se nesmí vracet na místo své smrti nebo se mstít (viz č.6). Jestliže postava "zemřela" vlivem policejních složek, musí vyčkat před nemocnicí (v rozsahu 10 metrů od vchodu) a až pokud pro ni policie nepřijede do 10 minut, může odejít.

20. Hraní RP, které by mohlo být pro ostatní hráče příliš brutální nebo jinak znechucující je povoleno pouze po předchozí domluvě a souhlasu všech zúčastněných hráčů. Je třeba zajistit, aby se do akce nemohl dostat nikdo další, případně v takové situaci ihned vyžádat i jeho souhlas (Disgusting RP). Jako znechucující se všeobecně považuje mučení, znásilnění, sexuální obtěžování, týrání zvířat, kanibalismus, zoofilie, nekrofilie, detailní popisy brutálních scén a podobně. Hráč má právo svůj souhlas kdykoliv v průběhu akce odvolat a RP akce nesmí pokračovat. Jediná možnost zahrání bez souhlasu je přeskočení této akce (skip). Nebyl-li hráč tázán ohledně tohoto pravidla a přijde-li mu nějaké RP znechucující, měl by na to ostatní hráče ihned upozornit, což mu dává nárok danou RP akci utnout. Trvalé následky typu amputace může hráč pro svou postavu zcela odmítnout. RP pedofílie je zcela zakázáno a nebudeme ji tolerovat ani v IC, jakékoliv náznaky budou trestány permanentním banem.

 

Pravidla chatu

21. Výhradním jazykem pro OOC chat je čeština a slovenština. Vyjímkou jsou citace nebo zaběhnuté výrazy v jakémkoliv jazyce. V OOC chatu je zakázáno využívat cílené vulgarismy nebo jakkoliv jinak urážet ostatní hráče. Spamovat v jakémkoliv (IC i OOC) chatu je zakázáno.

22. HelpChat (/hc) slouží pouze k dotazům hráčů vztahujícím se ke hře. Na tyto dotazy odpovídají obvykle Helpeři, členové AT, nebo i hráči znají-li odpověď. Zneužití tohoto chatu pro jakýkoliv jiný účel je zakázáno.

23. Výhradním jazykem pro IC chat je čeština a slovenština. Má-li postava naučené cizí jazyky, pro komunikaci jimi hráč také využije češtinu nebo slovenštinu. Vyjímkou jsou obecně známé fráze, které k danému jazyku náleží.

24. Pro komunikaci s členy AT slouží systém reportů. Potřebuje-li hráč pomoc od člena AT, může vyplnit report formulář (F2) a odeslat report. Dostupný člen AT s dostatečnými pravomocemi k vyřešení konkrétního reportu přijme odeslaný report s ohledem na jeho časové možnosti. Hráč nesmí na report upozorňovat v IC ani OOC chatu.

 

Pravidla pro legální a ilegální RP

25. Vozidla pro práci z radnice je zakázáno využívat pro převozy a pašování (legální i nelegální). Totéž platí pro frakční vozidla vládních a neziskových organizací a vozidla autoškoly.

26. Je zakázáno zdržovat se na místech určených k převozům a pašování po dobu delší pěti minut nebo dobu nutnou k dohrání RP akce. Není povoleno se na stejné místo vrátit dalších pět minut. Toto pravidlo se nevztahuje na policii, sleduje-li podezřelého k převozu.

27. Používání zbraní proti jiným hráčům musí být v souladu s S2K systémem.

28. Při těžkém zranění (pod 30 HP se objeví ikona) má hráč povinnost popsat své těžké zranění v /status a vhodně jej RPit. Nepřípustné je jak ignorování tak i zlehčování stavu těžkého zranění. RP zranění by mělo odpovídat způsobu, kterým k němu postava přišla.

29. Prostřednictvím Passive RP (/me, /do) lze sehrát jen použití předmětů, které neexistují na serveru jako item. Předměty, které jsou dostupné ve formě itemu nelze nahradit Passive RP.

30. Je zakázáno provokovat policejní jednotky nebo gangy a mafie k pronásledování. Spory mezi zákonem a zločinem musí být vhodně RP sehrány.

31. Přepadení a okradení hráče musí být nahráváno (video může být členem AT až 7 dní zpětně vyžádáno a jeho nedodání je trestáno). Přepadávat lze pouze takové postavy, které mají nahráno více, než 100 hodin. Stejně tak i okrádající (a všichni spolupachatelé) musí mít přes 100 nahraných hodin. Přepadení musí být správně RP sehráno. Není možné okrást hráče o klíče, vlastní doplňky a termální vrtačku (ani policie ji nemůže zabavit).

32. Únos hráče musí být nahráván (video může být členem AT až 7 dní zpětně vyžádáno a jeho nedodání je trestáno). Je zakázáno unést postavu, která má nahráno méně než 100 hodin (včetně). Stejně tak únosce (a všichni spolupachatelé) musí mít přes 100 nahraných hodin. Únos musí být vhodně RP sehrán, je třeba dbát také na dodržení pravidla č. 20.

33. Vykradení zamčeného vozidla vyžaduje předem povolení administrátora, který musí akci po celou dobu sledovat. Je možné vykrást pouze zamčené vozidlo hráče, který je online, nebo je neaktivní po dobu 14 dní a více, pokud člen AT nerozhodne jinak. V případě frakčních vozidel záleží na úvážení člena AT. Vykradení odemčeného vozidla je možné bez dohledu AT. Každé vykradení vozidla musí být adekvátně sehráno a člen AT si může vyžádat logy této akce.

34. Krádež vozidla vyžaduje předem povolení člena AT, který musí akci sledovat. Krádež musí být hráčem vhodně RP sehrána, ne všechna vozidla je možné ukrást. Hráč krádeží nezíská ani klíčky, ani na něj nebude vozidlo přepsáno.

35. Vykradení zamčené nemovitosti vyžaduje předem povolení administrátora, který musí akci po celou dobu sledovat. Je možné vykrást pouze zamčenou nemovitost hráče, který je online, nebo je neaktivní po dobu 14 dní a více, pokud člen AT nerozhodne jinak. V případě frakčních nemovitostí záleží na uvážení člena AT. Vykradení odemčené nemovitosti je možné bez dohledu AT. Každé vniknutí do domu a jeho vykradení musí být adekvátně sehráno, hráč musí na místě ponechat poznámku s informací o vniknutí a vykradení. Není možné vykrást trezor v interiéru (policie může zabavit nelegálně držené předměty v trezoru při domovní prohlídce dozorované GA+ a IC schválené soudem).

36. Není povoleno krást majetek vládních organizací, včetně vozidel. To se netýká odznaků, legitimací a RP akcí schválených GA+ po předchozí domluvě.

37. Obchodní podvody a podobné situace musí být předem schváleny členem AT, následně musí být celé nahrávány (video může být členem AT až 7 dní zpětně vyžádáno a jeho nedodání je trestáno). Obě zúčastněné strany (podvodník i oběť) musí mít nahráno alespoň 100 hodin.

38. Udělení CK je možné pouze v případech vymezených CK systémem, o jeho udělení vždy rozhoduje administrátor (více o CK systému na fóru).

39. Water evading (únik pomocí skoku do vody) je zakázán.

40. Příslušníci PSA se nesmí účastnit ilegálního RP. To zahrnuje, ale neomezuje se na: únosy, vykrádání a okrádání, ilegální převozy, spoluúčast nebo asistence postavám v ilegálních činnostech. Naopak je z hlediska pravidel povoleno páchat přestupky a brát úplatky (samozřejmě zde platí IC postihy).

41. Útěk z vězení je možný, musí být však správně zahrán, nesmí dojít k zneužití žádného bugu a celý útěk musí být nahráván (video může být členem AT až 14 dní zpětně vyžádáno a jeho nedodání je trestáno).

42. V době, kdy na serveru není online žádný člen PSA (právě 0 online) dochází k takzvanému Peace Time. V průběhu PT je zakázáno zahájit RP akce typu únos, napadení a jiné akce, ve kterých je přímou obětí jiný hráč. Pokud však akce prokazatelně začala v době, kdy ještě nějaký člen PSA online byl, je možné v ní pokračovat.

43. Použití příkazu /zzs pro přivolání ZZS a spuštění odpočtu pro respawn prostřednictvím passive ZZS je povoleno pouze pro přivolání pomoci vlastní postavě (nepoužívejte jej jako náhradu za zavolání ZZS jiným postavám). Hráč, který příkaz použil, má dále povinnost jej deaktivovat opětovným použitím /zzs v případě, že na místo dorazila ZZS nebo vznikla jiná možnost, kdy může být postava rozumně převezena do nemocnice v rámci RP. Nechat proběhnout respawn pod rukama záchranářů se považuje za výhýbání se RP.

 

Kromě těchto pravidel platí také globální pravidla portálu LeoSight.cz, tyto pravidla naleznete na našem webu, stejně tak i informace o zpracování osobních údajů atp.
Hraním na serveru automaticky souhlasíte s pravidly a jejich porušení bude potrestáno.

~ Pravidla spadají v platnost od 4.1.2014
~ Poslední aktualizace: 7.3.2024

bachadrak

Hráč

4
9.12.2020 06:25

Plně chápu :)

 

3.3.2021 14:16, odstraněno 3.3.2021 14:17 uživatelem
Tento příspěvek byl odstraněn uživatelem

Powered by LeoSight IFS
LT~123

Přihlášení
Zapomněl/a jsem jméno nebo heslo

ČERVEN 2024
SPLNĚNO!

Pokrytí provozních nákladů

Donator měsíce: Killer14 (7360Kč)
(na konci měsíce získá odznak)

Kdo je online?
tvojemama25

4Kč včera v 19:49

tvojemama25

9Kč včera v 19:47

ScruffyXd

200Kč včera v 19:06

Nejnovější uživatelé
kukiiheizuo

Registrován 21.6.2024

stuart

Registrován 20.6.2024

mimokorg15

Registrován 17.6.2024