Jelikož naše stránka pro správné fungování používá soubory cookies a zpracovává IP adresy, které jsou podle obecného nařízení GDPR považovány za osobní údaj, je nutné vyjádřit souhlas s podmínkami užití a se zpracováním osobních údajů.

LeoSight.cz - Herní portál

LeoSight.cz

Vyřešeno Zmena mena


26.9.2021 11:59

Podatel: Pavol Shelby

Věc: Zmena mena

Odůvodnění: Vážený súd, žiadam o zmenu/úpravu môjho mena z dôvodu rôznorodosti jazykov. Chcem aby moje meno bolo v jednom jazyku, t.j. Paul Shelby. Moji rodičia boli asi napráškovaný, keď mi vyberali meno ale môže to byť kvôli ich národnosti, keďže každý pochádzal z inej krajiny.. Ďakujem za odpoveď.

Záměr: Zmena mena z Pavol Shelby na Paul Shelby.

Přílohy: *kópia rodného listu*


Julian

Hráč

7
26.9.2021 13:43

(Jména*)

Dzardys udělil za tento příspěvek varování: Metagaming - nejsi pracovník soudu, abys viděl ICly podněty. Tato korespondence chodí pouze vládě.
5.10.2021 21:09

Adresát: Pavol Shelby
Věc: Odpověď na podnět.


Vážený pane Shelby,
děkujeme za zaslání podnětu.

Vrchní soud San Andreas se rozhodl Vaši žádosti vyhovět. Do matriční knihy bude zapsána změna křestního jména na ,,Paul".


Violleta Reed, J.D.
Soudce vrchního soudu San Andreas


Powered by LeoSight IFS
LT~57

Přihlášení
Zapomněl/a jsem jméno nebo heslo