Jelikož naše stránka pro správné fungování používá soubory cookies a zpracovává IP adresy, které jsou podle obecného nařízení GDPR považovány za osobní údaj, je nutné vyjádřit souhlas s podmínkami užití a se zpracováním osobních údajů.

LeoSight.cz - Herní portál

LeoSight.cz

Kodex člena AT

Povinnosti člena AT

Začneme povinnostmi, aneb tím, co jste povinni jako členové AT dělat.

Všeobecné povinnosti

 • Člen AT je povinen jednat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, dále jednat čestně a spravedlivě, jít hráčům příkladem.

Povinnosti vůči hráčům

 • Člen AT je povinen hráče respektovat.
 • Člen AT je povinen pomáhat hráčům řešit problémy týkající se portálu LeoSight.cz, které spadají pod jeho kompetenci.
 • Člen AT je povinen hráče a jejich problémy vyslechnout (za předpokladu, že hráč svůj problém správně adresoval do reportu nebo ticketu).
 • Člen AT je povinen udělené tresty vždy řádně odůvodnit (např. názvem pravidla, které hráč porušil; “uklidni se” však není důvod).

Povinnosti vůči ostatním členům AT

 • Člen AT je povinen respektovat hierarchii AT, poslouchat a vykonat pokyny výše postavených členů AT, pokud tyto pokyny nejsou v rozporu s tímto kodexem.
 • Člen AT je povinen účastnit se porad AT (hlasových na TS, psaných na Discordu), nebo se řádně omluvit ze své neúčásti.
 • Člen AT je povinen nahlásit každé porušení pravidel, či tohoto kodexu ze strany jiného člena AT a to i pokud má jen podezření na takové porušení.
 • Člen AT je povinen řešit tickety a reporty, které mu byly přiděleny od člena AT, který je mu dle hierarchie nadřazen.
 • Člen AT je povinen s ostatními členy AT spolupracovat.

Zákazy člena AT

Nyní si povíme něco o zákazech, aneb co jako členové AT dělat nesmíte.

Všeobecné zákazy

 • Člen AT nesmí vykonávat úkoly, řešit problémy hráčů a užívat své pravomoce pod vlivem drog, nebo většího množství alkoholu.
 • Člen AT nesmí vynášet mimo AT jakékoliv vnitřní informace o organizaci a fungování AT, či o věcech, které se řeší na poradách a na komunikačních kanálech vyhrazených pouze pro členy AT.

Zákazy vůči hráčům

 • Člen AT nesmí hráče jakkoliv zvýhodnit (např. givovat peníze, nebo přehlížet porušení pravidel).
 • Člen AT nesmí hráčům nadávat, či se k nim jinak neslušně vyjadřovat.

Zákazy vůči ostatním členům AT

 • Člen AT nesmí před hráči jakkoliv kazit pověst jiných členů AT.
 • Člen AT nesmí ostatním členům AT nadávat, či se k nim jinak neslušně vyjadřovat.
 • Člen AT nesmí nevhodně zasahovat do práce jiného člena AT.

Práva člena AT

A na závěr něco zajímavějšího k právům člena AT, aneb co jako členové AT dělat můžete.

Všeobecná práva

 • Člen AT může využívat výhody a práva člena AT za účelem hrotvornosti pro hráče, ale i pro své vlastní potřeby, není-li to na úkor jiných hráčů, nebo se tím příliš nezvýhodní oproti obyčejným hráčům (např. si můžete v rozumné míře givovat předměty, především pokud je to potřeba na vymyšlenou RP akci).

Práva vůči hráčům

 • Člen AT může řešit problémy hráčů i mimo podání reportu, či ticketu (např. v PM), není to však jeho povinnost.

Práva vůči ostatním členům AT

 • Člen AT může otevřít ticket neurčitě, nebo i pro určitého jiného člena AT (navrhovat úkoly může každý člen AT, nejen vedení).