Jelikož naše stránka pro správné fungování používá soubory cookies a zpracovává IP adresy, které jsou podle obecného nařízení GDPR považovány za osobní údaj, je nutné vyjádřit souhlas s podmínkami užití a se zpracováním osobních údajů.

LeoSight.cz - Herní portál

LeoSight.cz

Obecná pravidla herních turnajů


Tato pravidla platí na všech oficiálních turnajích pořádaných herním portálem LeoSight.cz, účastí na těchto turnajích souhlasíte s dodržováním následujících pravidel.

Za porušení těchto pravidel můžete být vyloučeni z turnaje, v případě vážného porušení těchto pravidel vám může být zamezen přístup i na další turnaje.


Účast na turnaji je podmíněna následujícími podmínkami:

 • Přihlášený je registrovaným uživatelem na portálu LeoSight.cz s datem registrace nejpozději v čas zakončení registrací do turnaje.
 • Přihlášený hovoří českým nebo slovenským jazykem, případně byl jiným uživatelem s pravidly patřičně seznámen v jiném jazyce.
 • Přihlášený není zabanován na portále, nemá červený křížek v kolonce Anticheat na profilu, nebyl mu v minulosti zakázán přístup na další turnaje.
 • Přihlášený má dostatečný počet kreditů, je-li vyžadováno startovné.

V průběhu turnaje je zakázáno:

 • Používat externí programy jako jsou hacky a cheaty, nebo jiné metody, které by neférovým způsobem zvýhodnili hráče ve hře.
 • Odpojovat se z probíhajících zápasů.
 • Záměrně prodlužovat nebo zdržovat hru nebo průběh turnaje.
 • Neslušně se vyjadřovat vůči ostatním hráčům.
 • Komunikovat se sledujícími, nebo jiným způsobem zjišťovat pozice soupeřů.
 • Pokračovat v hraní v případě vyhlášené pauzy (ve hrách, kde nelze pauzu zaručit).

Povinnosti účastníka turnaje:

 • Po celou dobu průběhu turnaje být k dispozici na Discordu v channelu #turnaje, který slouží jako hlavní komunikační kanál pro pořádání turnajů, není-li v konkrétním turnaji komunikace s organizátory určena jiným způsobem.
 • Dodržovat pravidla konkrétního turnaje, která mohou být blíže specifikována v popisu turnaje, či oznámena organizátorem před zahájením turnaje.
 • Mít po celou dobu průběhu turnaje spuštěný program LeoSight Prospect s povoleným Anticheatem, není-li v konkrétním turnaji uvedeno jinak.
 • Pořizovat screenshoty výsledného skóre každého zápasu, které mohou být organizátorem vyžádány pro dokázání výsledku.
 • Ve vymezené check-in fázi potvrdit v systému svoji účast.

Další pravidla:

 • Pokud se hráč nebo celý tým nedostaví do 15 minut po naplánovaném zahájení zápasu, prohrává kontumačně. Do tohoto času se nezapočítává případná vyhlášená pauza, maximální možná doba čekání v případě schválené pauzy je tedy 25 minut.
 • Každý účastník (hráč/tým - záleží na typu turnaje) má nárok na jedinou pauzu v celkové době 10 minut kdykoliv v průběhu turnaje, musí k tomu dodat dostatečný důvod, který schválí organizátor turnaje. Této pauzy je zakázáno jakkoliv zneužívat. Pauza může být vyhlášena v průběhu zápasu i před jeho začátkem.
 • Zápasy nemohou skončit remízou, není-li v konkrétním turnaji uvedeno jinak.
 • Každý hráč má právo podat report. Nahlásit může podezření na neférové hraní, špatné ohlášení výsledku, porušení pravidel turnaje a podobně. Nahlášení musí být podáno organizátorovi turnaje do 10 minut od konce zápasu, ve kterém k porušení pravidel mělo dojít.
 • Organizátor má vždy poslední slovo a rozhoduje zda k porušení pravidel došlo, či nikoliv, stejně tak má právo v případě nutnosti upravit pravidla v průběhu turnaje (ne však v průběhu zápasu), tohoto práva nesmí zneužít pro neférový prospěch některého z účastníků.