Jelikož naše stránka pro správné fungování používá soubory cookies a zpracovává IP adresy, které jsou podle obecného nařízení GDPR považovány za osobní údaj, je nutné vyjádřit souhlas s podmínkami užití a se zpracováním osobních údajů.

LeoSight.cz - Herní portál

LeoSight.cz

[S-012] Výběrové řízení na pracovníky soudu

1 2 3 4 5 67.12.2020 02:55, naposledy upraveno 7.12.2020 03:01 uživatelem Rataj

(( Veškeré informace v tomto příspěvku jsou fiktivní a týkají se pouze herního světa! ))

VRCHNÍ SOUD SAN ANDREAS

Vrchní soud San Andreas


Oznámení vrchního soudu San Andreas

o vyhlášení výběrového řízení na pracovníky soudu


Vyhlašujeme výběrové řízení na pracovníky soudu, konkrétně na pozice: referent, veřejný advokát, inspektor, auditor, soudní znalec, soudní zapisovatel, asistent soudce, soudce, státní notář, státní zástupce.

Vrchní soud San Andreas hledá posily na tyto pozice:

Referent
Náplň práce: Vyplňování formulářů, sepisování soudních dokumentů, komunikace s veřejností
Požadavky: Bez speciálních požadavků

Veřejný advokát
Náplň práce: Právní zastoupení osob bez vlastního advokáta
Požadavky: Vysokoškolské vzdělání v oboru práva

Inspektor
Náplň práce: Realizace inspekcí nařízených vrchním soudem
Požadavky: Naprostá bezúhonnost

Auditor
Náplň práce: Realizace finančních auditů nařízených vrchním soudem
Požadavky: Naprostá bezúhonnost

Soudní znalec
Náplň práce: Zpracovávání znaleckých posudků z různých oborů
Požadavky: Naprostá bezúhonnost, věk nejméně 21 let, vysokoškolské vzdělání v libovolném oboru

Soudní zapisovatel
Náplň práce: Přepisování audionahrávek ze soudních řízení
Požadavky: Bez speciálních požadavků

Asistent soudce
Náplň práce: Zpracování konceptů právních úkonů, asistence soudci u soudního řízení
Požadavky: Naprostá bezúhonnost, věk nejméně 21 let, vysokoškolské vzdělání v oboru práva

Soudce
Náplň práce: Realizace soudních řízení, sepisování zákonů
Požadavky: Naprostá bezúhonnost, věk nejméně 30 let, vysokoškolské vzdělání v oboru práva

Státní notář
Náplň práce: Korektura zákonů, kontrola a sepisování smluv
Požadavky: Naprostá bezúhonnost, věk nejméně 21 let, vysokoškolské vzdělání v oboru práva

Státní zástupce
Náplň práce: Zastupování státu u trestních řízení
Požadavky: Naprostá bezúhonnost, věk nejméně 25 let

V případě zájmu o jakoukoliv z uvedených pozic zašlete dopis na adresu:

Vrchní soud San Andreas,
Las Venturas 1154
(( odpověď do tohoto příspěvku ))

Dopis musí obsahovat minimálně: pozici, o kterou žádáte; Váš strukturovaný životopis.


 

 

 


Kubby

Hráč

23
7.12.2020 13:41, naposledy upraveno 7.12.2020 13:41 uživatelem Kubby

Curriculum vitæ (CV)

Jméno - Johny Heavy

Datum narození - 22.3.1975

Místo narození - Los Santos, San Andreas

Místo trvalého pobytu - Blueberry 12-V, Red County

Kontakt - SMAIL - johny.heavy@smail.ic 

               Telefonní číslo - 848033

Vzdělání -

Základní škola - Los Santos
Stav studia: Ukončený

Střední Škola - Bezpečnostně právní akademie - Las Venturas
Stav studia: Ukončený

Vysoká škola - Právnická fakulta - San Fierro (Mgr.)
Stav studia: Ukončený

Kurzy - Kurz First Respondera od EMS, NOV a ZOP HZS.
Nadále všechny kurzy potřebné k výkonu služby, či požadovaného od vedení PSA či divizí ve které  jsem působil.

Pracovní zkušenosti -

1999 - 2004 - Policie San Andreas - Hlídková služba - Los Santos

2004 - 2011 - Policie San Andreas - Kriminální služba - Kriminalistický technik - Los Santos

2011 - 2012 - Policie San Andreas - S.W.A.T. - Řadový člen - Los Santos

2012 - 2015 - Vláda San Andreas - Člen Notářské komory - Los Santos

2012 - 2019 - Policie San Andreas - S.W.A.T. - Psovod K-9 - Los Santos

2019 - 2020 - Policie San Andreas - Nadporučík, velitel sekce Interního vyšetřování a Vztahů s veřejnosti, správce Centrálního Registru Zbraní - Montgomery

2020 - 2020 - Hasičský Záchranný Sbor - Poručík - Instruktor NOV, ZOP - Montgomery

Dovednosti -
Jazyky: Český - Rodilý mluvčí

             Anglický - Plynule mluvená, psaná bez problémů

            Japonský - Plynule mluvená, psaná bez problémů

Jiné: Řidičské oprávnění skupiny A, B a C. Zbrojní průkaz prvního stupně.


Pozice, o kterou žádám - Inspektor

 

Adresováno na - Vrchní soud San Andreas, Las Venturas 1154


Hellye16

Hráč

8
7.12.2020 14:10, naposledy upraveno 7.12.2020 14:27 uživatelem Hellye16

ŽIVOTOPIS [CV]


J.D. Merrick Mason

Dátum narodenia : 12.4.1965
Miesto narodenia: Newbury, Spojené královstvo
Kontakt: merrick.mason@smail.ic ((Discord: Hellye16#0732)) / Tel. č. 398839
Národnosť: Anglická
Štátne občianstvo: San Andreas
Kontaktné bydlisko: Palomino Creek


VZDELANIE

 • Základná výučba a Gymnázium Newbury
 • 1972-1986
 • University College London - Faculty of Law (Dokončený titulom J.D. - Doktor práv)
 • 1986 - 1992

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

 • Spoločnosť pre právo (Law Society) - Advokát zastupujúci v občianskoprávnom odbore 
 • 1992 - 2018

ZNALOSTI

 • MS Office - Pokročilý
 • Sociálne siete - Bežný užívateľ
 • ŘP typ. B

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

 • Slovenský jazyk - Plynule hovorený jazyk
 • Anglický jazyk - Plynule hovorený jazyk
 • Francúzsky jazyk - Vo výučbe (odhadovaný stupeň - A1)


Požadovaná pracovná pozícia: Asistent soudce

Adresát:
Vrchní soud San Andreas,
Las Venturas 1154

7.12.2020 16:43, odstraněno 7.12.2020 16:44 uživatelem
Tento příspěvek byl odstraněn uživatelem
8.12.2020 13:34

Průběžné vyhodnocení výběrového řízení


Přijati Nepřijati
Johny Heavy
J.D. Merrick Mason
Ing. Zita Beatrice Cavour, MSc., MBA
-

Stengel v.r.

Demon8116

Hráč

20
8.12.2020 14:34, naposledy upraveno 8.12.2020 14:39 uživatelem Demon8116

                                                                            Životopis


Celé meno: Alex Batroyi

Vek: 31

Dátum narodenia: 13.5.1989

Kontakt: 776-308

Životopis:
Základné informacie:
> Titul : Mgr.
> Meno : Alex
> Priezvisko : Batroyi
> Rodné priezvisko : Batroyi
> Dátum narodenia: 13.5.1989
> Miesto narodenia: Košice, Slovakia
> Národnost : Slovenská
> Občianstvo : České
> Jazyky : Čeština - (C1), Slovenčina - (C1), Angličtina - (C2)
> Pohlavie: M
> Rodinný stav: Slobodný

Kontakty;
 > Telefón; 776-308
 > E-mail: alex.batroyi@smail.ic

Dosuiahnute vzdelanie:

> Zakladná škola v Košiciach
> Obchodná akadémia v Košiciach
> Stredná odborná škola Policajného zboru Košice

Pracovné pozicie:
> Strážmistr v Policajný zbor Slovenskej Republiky , Košice - Slovákia
> Nadstrážmistr, Policie České Republiky, Praha
> Nadstrážmistr, Policie San Andreas
> Praporčik, Policie San Andreas

 

Licencie: 
Vlastník RP A [X] >  Vlastník RP B [X] >  Vlastník RP C [/ ] >  Vlastník ZP I. [X] >  Vlastník ZP II. [/]

Požadovaná pracovná pozícia: Sudny zapisovateľ

Adresováne na - Vrchní soud San Andreas, Las Venturas 1154

 

 

8.12.2020 14:38, odstraněno 8.12.2020 14:38 uživatelem
Tento příspěvek byl odstraněn uživatelem
8.12.2020 14:58
Tento příspěvek byl odstraněn uživatelem
8.12.2020 15:21, naposledy upraveno 8.12.2020 15:22 uživatelem Crazy

(( Veškeré informace v tomto příspěvku jsou fiktivní a týkají se pouze herního světa! ))

Ing. Pavel Smith

narozen 10.5.1985

kontakt: pavel.smith@smail.ic

Trvalé bydliště : Blueberry 12-V, Red County


VZDĚLÁNÍ

 • Bezpečnostně Právní akademie Malé Svatoňovice
 • Vysoká škola Báňská v Ostravě
  • Požární technik (Ing.)

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

 • 2003-2008 | Hasičský Záchranný Sbor
  • podpraporčík 
  • HASIČ  LEZEC
 • 2008-2010 | Hasičský Záchranný Sbor
  • podporučík 
  • Velitel směny
 • 2010-2015 |  Hasičský Záchranný Sbor
  • kapitán 
  • Velitel stanice, personální oddělení generálního ředitelství
 • 2015-nyní | Hasičský Záchranný Sbor
  • major 
  • Ředitel HZS Red County, vedoucí personálního oddělení generálního ředitelství

JAZYKY

 • Český
  • Rodilý mluvčí (C1)
 • Maďarština
  • Plynule mluvená (C1)

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ

 • Skupiny B,C

Pozice, o kterou žádám - Referent

Adresováno na - Vrchní soud San Andreas, Las Venturas 1154

 

8.12.2020 15:42

Jméno - Giueseppe Falco

titul: BSc.

Datum narození - 25.11.1972

Místo narození - Neapol, Itálie

Místo trvalého pobytu - Montgomery 1-1

Kontakt - tel. - 774925

                Smail: giuseppe.falco@smail.ic

Vzdělání -

Základní škola - Neapol
dokončeno v roce 1987

Střední škola - Technical Institute Galileo Ferraris

dokončeno v roce 1991

Vysoká škola - Tor Vergata University of Rome

zaměření Automatizace výroby, zakončené bakalářským titulem

dokončeno v roce 1994

Pracovní zkušenosti -

1995 - 1999:  Astaldi S.p.A. Řím; Konstruktér

1999 - 2010:  Astaldi S.p.A. Řím; Vedoucí Konstruktér  provozní sekce

2010 - 2013:  Astaldi S.p.A. Řím; Vedoucí Konstruktér pro automatizaci

2013 - 2019:  Astaldi S.p.A. pobočka Las Venturas, San Andreas; Vedoucí Konstruktér

2020 - doposud:  HZS San Andreas, stanoviště Montgomery - rotný - First responder

Dovednosti -
Jazyky:  Italský - Rodilý mluvčí (C2)

             Anglický - B2

             Český - C1

Další: Zbrojní průkaz prvního stupně

         Řidičské oprávnění skupiny A, B a C


Pozice, o kterou žádám - Soudní znalec

 

Adresováno na - Vrchní soud San Andreas, Las Venturas 1154

1 2 3 4 5 6


Powered by LeoSight IFS
LT~113

Přihlášení
Zapomněl/a jsem jméno nebo heslo

SRPEN 2021
642 Kč / 8000 Kč

Pokrytí provozních nákladů

Donator měsíce: Matbrok (473Kč)
(na konci měsíce získá odznak)

Stejšn Time

středa 19:00

Bojová pohotovost

čtvrtek 19:00

Večer deskových her

pátek 20:00

Matbrok

473Kč dnes v 05:34

AdReXL

39Kč dnes v 00:45

AdReXL

130Kč dnes v 00:43

PatrikisGood

Registrován 1.8.2021

jupiii1255

Registrován 1.8.2021

Pavell

Registrován 1.8.2021